Duurzaamheidsbeloftes realiseren

Hoe zorg je ervoor dat de communicatie binnen omvangrijke duurzame bouwprocessen soepel verloopt en dat de KPI’s écht worden gerealiseerd? Een duurzaamheidsregisseur biedt hierbij uitkomst en is een belangrijke schakel en verbinder tussen diverse partijen waaronder de architect, de projectontwikkelaar, de sloper, de bouwer en de gemeente. “We kijken hierbij niet alleen naar het proces van duurzaam bouwen, maar ook naar de thema’s daar omheen”, vertelt René Jansen, Procesmanager duurzaamheid bij DWA.

Een goed voorbeeld van zijn huidige werkzaamheden is Food Center Amsterdam, een bedrijventerrein en groothandel in levensmiddelen ten noorden van de Jan van Galenstraat in Amsterdam-West. Het terrein werd in 1934 in gebruik genomen onder de naam Centrale Markt. Momenteel ondergaat het circa 20 ha grote terrein een enorme transformatie. Hierbij vernieuwt men het bedrijvendeel en komt er ruimte vrij voor duurzame woningbouw. VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam voeren de herontwikkeling uit.

Zeventien KPI’s

De werkzaamheden nemen circa vijftien jaar in beslag. “We zijn gestart in 2015 en in 2030 is het project afgerond”, licht René toe. “De opdrachtgever heeft ons gevraagd de zeventien KPI’s – ook wel duurzaamheidsbeloftes genoemd – te bewaken.” De KPI’s hebben onder meer betrekking op de (duurzame) energievoorziening op het terrein, en de bouw van energieneutrale woningen. “Verder gaan de beloftes ook over circulair bouwen, afval, eigen opwek PV, duurzame mobiliteit en logistiek; een heleboel verschillende facetten die allemaal raken aan het thema duurzaamheid.”

Een zeer belangrijk aspect in dit project is de communicatie tussen de projectontwikkelaar en de gemeente Amsterdam, die toeziet op de realisatie van de KPI’s. Een duurzaamheidsregisseur is een essentiële schakel, geeft René aan. “Ik ben op de hoogte van alle ontwikkelingen, en zorg er tevens voor dat alle betrokkenen op tijd de juiste informatie ontvangen én implementeren in hun deel van het project. Op deze manier worden de KPI’s daadwerkelijk gerealiseerd.” René is dus veel aan het afstemmen met diverse partijen. “Hierdoor wordt op tijd rekening gehouden met de realisatie van de beloftes en loopt het proces veel soepeler en efficiënter. We laten zo geen kansen liggen en voorkomen vertraging in het proces.”

Circulair slopen en bouwen

De belofte is circulair bouwen. “En dat begint met nadenken over de sloop van gebouwen en met kritisch kijken naar herbruikbare materialen of elementen”, knikt René. “De duurzaamheidsregisseur zorgt er in samenwerking met de ontwikkelaar onder meer voor dat circulariteit daadwerkelijk wordt opgenomen in de sloopbestekken. Dit voeren we steeds verder door. Gelukkig werken we met bouwbedrijven die daar rekening mee houden. Zij halen bruikbare materialen uit de te slopen objecten, voordat de sloper komt. Wij kijken vervolgens hoe deze materialen weer kunnen worden ingezet.”

Duurzaamheidsregisseur Food Center Amsterdam

De bouw van nieuwbouwwoningen met een EPC van nul op het terrein van Food Center Amsterdam is eveneens onderdeel van de KPI’s. De woningen worden voorzien van warmte door middel van een warmte-/koudeopslag in de bodem. “Op de bedrijfsdaken wordt tevens 20.000 tot 25.000 m2 aan zonnepanelen gerealiseerd”, meldt René. “Wat ik vervolgens doe als procesmanager duurzaamheid, is een brug slaan tussen die twee ontwikkelingen. Hiermee kunnen de KPI’s daadwerkelijk worden omgezet in haalbare doelen. Op deze manier maken we duurzaamheid echt werkend.”

Uitdagingen

Het zijn grote, maar mooie uitdagingen waar we ons samen voor honderd procent voor inzetten”, vindt René. “Want circulair bouwen en circulair slopen zijn nog niet de standaard in Nederland. Het zou daarom heel makkelijk zijn om te blijven werken op de manier waarop het altijd al gebeurde. Op deze nieuwe manier zorgen we er echter met z’n allen voor dat aan het eind van de rit een mooier project ontstaat, inclusief alle afgesproken KPI’s. Uiteraard versterken de sloper, de bouwer, de projectontwikkelaar en de gemeente elkaar ook tijdens dit traject. En we leren van elkaar. Hierdoor krijgen de ambities meer draagvlak en weten de diverse partijen elkaar uiteindelijk veel beter te vinden.”

Dit project en vele andere duurzame projecten van DWA vindt u in onze gloednieuwe brochure: