Voor het uitvoeren van betrouwbare metingen en inspecties beschikt DWA over nieuwe, hoogwaardige en gekalibreerde meetapparatuur.

Alle metingen die nodig zijn voor het optimaal monitoren van uw gebouw en installaties kan DWA uitvoeren, zoals infraroodmetingen, debietmetingen voor lucht en water, rookproeven, meten van luchtdoorlatendheid, CO2, temperatuur en relatieve vochtigheid. Doordat wij direct de beschikking hebben over diverse meetapparatuur is snel schakelen en efficiënt uitvoeren van meerdere metingen mogelijk.

Draadloos meten en monitoren

Zo efficiënt mogelijk meten en monitoren om u inzicht te bieden in het functioneren van uw installaties en kostenbesparingen. Dat is wat we bereiken met draadloos meten en monitoren.

“Door opnemers te plaatsen op leidingen en die te koppelen aan een modem, wordt data uitgelezen en online beschikbaar gesteld. Deze meetmethodiek hebben we zelf ontwikkeld en levert tijd- en kostenreductie op”, aldus Mees Qualm, specialist beheer en onderhoud. De beheerder of gebruiker kan 24/7 online meekijken, trends ontdekken en checken of de data op de juiste wijze binnenkomt. Met draadloos meten worden mogelijke faalkosten tijdens het meten gereduceerd.

Online meten is mogelijk voor metingen zoals:

  • Flowmeting in verwarming, koeling en tapwatersystemen;
  • Energiemeting in verwarming, koeling en tapwatersystemen;
  • Temperaturen, zowel in ruimten als in leidingsystemen;
  • Relatieve vochtigheid;
  • CO2;
  • Elektraverbruik;
  • Netvervuiling (hogere harmonischen).

Digitaal inspecteren

Om de bewaking van projecten te verbeteren, voert DWA met behulp van digitale middelen inspecties uit.

Door middel van een iPad en een webinterface worden inspecties uitgevoerd en kan de opvolging van de geconstateerde gebreken worden bewaakt. De inspecties worden uitgevoerd en alle informatie wordt opgeslagen in een database. De rapportage is direct gereed na invoering op de iPad en online te delen met de opdrachtgever en aannemers.

Zowel uitvoeringsbegeleiding, commissioning, opleveringen, conditiemetingen (NEN 2767) alsook inspecties naar aanleiding van comfortklachten worden door DWA digitaal uitgevoerd.

Rüdiger Drissen, adviseur beheer en onderhoud: “Om onze kwaliteitsinspecties zo efficiënt mogelijk uit te voeren, kiezen we voor deze applicatie. Wat ons betreft is het een groot voordeel dat er aansluitend aan de inspecties, meteen digitaal gerapporteerd wordt. Zo gaat er geen informatie verloren en zijn alle betrokkenen direct op de hoogte van de status van de actiepunten.”