Vastgoed in 2050 energieneutraal

In opdracht van de gemeente Breda heeft DWA een pragmatische aanpak ontwikkeld voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De gemeente Breda staat net als andere gemeentes in Nederland voor de uitdaging om hun vastgoed op termijn (2050) energieneutraal te maken. 

Shareholders binnen de gemeente die betrokken zijn bij de verduurzaming van de gebouwen hebben een visie geformuleerd. De inbreng van een vastgoedeconoom, manager vastgoed, vastgoedmedewerkers, manager onderhoud en DWA heeft geleid tot een gedragen visie (inclusief doelstellingen en kansen en risico’s) die voor alle betrokkenen uitvoerbaar is. Daarna is deze visie vertaald naar een publieksversie en een werkinstructie met plan van aanpak voor de betrokken energieadviseurs die de onderzoeken uitvoeren en de rapportages opstellen. Door deze werkinstructie ontstaat een universele benadering van de onderzoeken en wordt de kwaliteit geborgd.

Door de gedragen visie binnen de organisatie kunnen verschillende stappen van de verduurzaming op de verschillende afdelingen zonder hick-ups uitgevoerd worden. Door het samen denken en werken aan de visie ontstaat daarnaast draagvlak en inzichten die zorgen voor optimalisaties in het proces.