Duurzaamheid belangrijk speerpunt

Het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda is een modern en algemeen ziekenhuis van en voor inwoners uit Midden-Holland.
Het GHZ biedt zorg van hoge kwaliteit. Naast dat ze het beste willen voor de patiënten, willen ze ook het beste voor hun werknemers. Hiervoor is het belangrijk dat de kwaliteit van de klimaatinstallatie wordt gewaarborgd. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt in hun route naar de toekomst. Zoals veel organisaties houdt het GHZ zich bezig met de Green Deal en een routekaart om zo min mogelijk fossiele brandstoffen te gebruiken. Het GHZ werkt samen met adviesbureau DWA om de technische installaties te optimaliseren.

Zo heeft DWA een ontwerp gemaakt om de restwarmte die ontstaat bij het gebruik van de warmtepomp van de WKO te kunnen hergebruiken. Hiermee wordt de restwarmte benut, die anders ‘weggegooid’ werd. Dit zorgt voor een energiebesparing op de verwarmingsinstallatie.

In 2022 heeft het GHZ hiermee zo’n 130.000 m³ minder gas (+/- 245 ton CO2) hoeven gebruiken, dan dat zij zonder deze aanpassing zou doen. Verder heeft DWA een aanbesteding verzorgd voor het vervangen van de koelmachines. De vervanging van deze koelmachines voor een versie met de nieuwste technieken zorgt voor een besparing in CO2--uitstoot en geld. Door middel van berekenings- en simulatiesoftware, Hysopt, wordt gekeken naar mogelijkheden om de koelinstallatie (continu) te optimaliseren en te verduurzamen. Ook hebben wij aan de hand van onze kennis en ervaring input geleverd om de algemene technische bepaling van de regeltechniek te herzien.

Door opnieuw te kijken naar wat er in huis is, ontstaan nieuwe mogelijkheden om zowel energie te besparen als om het netwerk efficiënter te maken.