Duurzaam onderwijsgebouw als studieobject

Duurzaam, flexibel en aantrekkelijk. Met die woorden is het onderwijsgebouw dat de Haagse Hogeschool bouwde op de campus van de TU Delft te typeren. DWA ontwikkelde een prachtige verzameling van energiebesparende en duurzame technieken. De verzameling vormt één grote leertuin waarin volop geëxperimenteerd kan worden. Het resultaat mag er zijn: Jaap Dijkgraaf, directeur van DWA, overhandigde na ingebruikname een energielabel A++ aan de directie van de Haagse Hogeschool.

Vormgeven energietransitie

Een toekomstige generatie van vernuft wordt in Delft opgeleid aan de Haagse Hogeschool. Dit is de generatie die de energietransitie naar een nieuwe wereld moet waarmaken. Alle ingrediënten voor de transitie zijn in het 15.000 m2 b.v.o. gebouw aanwezig. Bewezen technologie is ruimschoots toegepast: zonnepanelen, warmtepompen, energieopslag in de bodem, in het gehele dak én de hellingbaan is een asfaltcollector opgenomen. Ook is het dak constructief voorbereid op het plaatsen van windmolens. De asfaltcollector houdt het asfalt sneeuwen ijsvrij, levert vrije koeling en zorgt voor de energiebalans in de bodem. Maar ook de standaard van morgen ligt binnen handbereik: voorzieningen voor een brandstofcel kunnen benut worden zodra deze technologie marktrijp is. En last but not least: slimme benutting van ICT in de installaties zorgt voor een continue afstemming van vraag en aanbod van energie. Inzet van ICT op deze manier is werkelijk uniek voor de installatiesector. Met het totaal aan maatregelen wordt 65% energie bespaard ten opzichte van de wettelijke norm. En dat alles in een flexibel en transparant onderwijsgebouw dat binnen de gestelde financiële kaders ontworpen is.

Jarenlang studiemateriaal

Dankzij het slimme ontwerp en de uitgekiende installaties is de Haagse Hogeschool vestiging Delft het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland. De techniekstudenten hebben voor jaren studiemateriaal aan hun eigen onderkomen.

Winnaar NET-Trofee

De Haagse Hogeschool Delft is winnaar van de NET-Trofee 2009, de prijs voor het beste initiatief op het gebied van energiezuinig wonen en werken in Nederland. De jury prees vooral de wijze waarop De Haagse Hogeschool haar onderwijsfilosofie in dit project heeft vertaald en geïntegreerd met maatschappelijke doelen. Dat maakt het project volgens jurylid Truus Sweringa tot een uitstekend voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Rol DWA

DWA was betrokken als adviseur duurzaamheid, installaties, bouwfysica en brandveiligheid. Daarnaast monitort DWA het gebouw o.a. met behulp van een monitoringstool. De specifieke werkzaamheden waren: ontwikkeling beslisdocument gebouwconcepten, studie naar toepassing brandstofcel, financierings- en subsidieadvies (subsidie ontvangen van RVO, provincie Zuid-Holland, gemeente Delft) en advies over toepassing van urban windturbine.