Bouwfysische en technische oplossingen voor energiezuinig en comfortabel schoolgebouw

Bij de nieuwbouw van IKC Overhoeks stond verbinden en een gezond en veilig klimaat centraal. Met een basisschool, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en gymzaal vormt het IKC met het toekomstig buurtplein de nieuwe duurzame verbinder in de hoog stedelijke wijk Overhoeks aan het IJ. DWA nam het installatieontwerp en bouwfysica voor haar rekening.

Het IKC Overhoeks is een modern en transparant kindcentrum ontworpen door rudy uytenhaak + partners architecten. Een gezond en duurzaam schoolgebouw met een open, stimulerende onderwijsomgeving voor onze toekomstige generatie, dat vraagt om bouwfysische en technische oplossingen. Wij stelden ons dan ook continu de vraag: hoe helpt de gebouwtechniek de gebruikers? Dankzij kwaliteitsborging (commissioning) controleerden wij met functionele testen of de duurzame installaties goed presteerden. Hiermee kunnen de leerlingen, docenten en andere gebruikers genieten van een goed functionerend gebouw: duurzaam en met een comfortabel binnenklimaat.

Duurzame prestaties

De open architectuur vroeg om technische oplossingen om het gebouw zo energiezuinig mogelijk te laten presteren. Zo zijn er hoge isolatiewaardes toegepast voor de gevels en zijn alle ramen voorzien van drievoudige beglazing, zonwerend glas en externe zonwering. De constructie is flexibel opgezet, zodat de school in de toekomst kan mee veranderen met wisselingen van onderwijsmethodes of functie zonder grote technische aanpassingen. De zonnepanelen op het dak, LED-verlichting met aanwezigheidsdetectie, luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning en een warmtepomp zorgt voor een duurzame energievoorziening. De uitstekende luchtkwaliteit en comfortniveau maakt dat de nieuwbouw voldoet aan Frisse scholen klasse B.

Flinke besparing op vastrechtkosten

In het ontwerptraject was er specifiek aandacht voor de elektriciteitsvoorziening, zodat eventuele straling zoveel mogelijk werd geminimaliseerd. Door slimme regelingen is hierdoor een directe aansluiting op het laagspanningsnet gerealiseerd zonder transformator. Door toepassing van peak shaving wordt bij een hoge elektriciteitsvraag de warmtepomp even teruggeregeld. Dat kan dankzij de goede isolatie van het gebouw en energieopslag via een buffervat. Extra voordeel: een flinke besparing op de vastrechtkosten voor de elektriciteitsaansluiting!


Afbeeldingen: Pieter Kers