In 10 stappen naar aardgasvrije wijken

Hoe kun je als gemeente wijken aardgasvrij maken? Het door DWA ontwikkelde 10-stappenplan gericht op de bestaande bouw geeft vooral aan dat de transitie een proces is, dat we het met elkaar moeten hebben over de stappen daarin en dat we proberen elke stap behapbaar te maken.

Veel gemeenten willen ambitieus aan de slag gaan met de overgang naar aardgasvrij. Hoewel nog veel onduidelijk is, onder meer rond financiering en bevoegdheden, zetten zij de benodigde raderen vast in beweging.

Technisch-inhoudelijk en procesmatig draagt DWA in deze trajecten bij aan een helder beeld bij de status quo: waar staan we nu, welke opties hebben we (nu) tot onze beschikking, wat zouden kansrijke buurten zijn om te starten (en waarom) en hoe komen we tot die conclusie? Hier komen we door sessies met interne collega’s, met externe partners, met bestuurders, raadsleden en betrokken partijen als woningcorporaties en netbeheerders.

  • Stap 1: Ambitie en urgentie 
  • Stap 2: Integraal team
  • Stap 3: Vraag en aanbod in kaart
  • Stap 4: Belanghebbenden
  • Stap 5: Transitievisie warmte
  • Stap 6: Tijdpad
  • Stap 7: Wijkuitvoeringsplan
  • Stap 8: Financiering en organisatie
  • Stap 9: Uitvoeringsstructuur
  • Stap 10: Monitoring, Beheer en Onderhoud

Overall: Communicatie  zorgt voor verbinding!