Woningcorporaties op weg naar CO₂-neutrale woningportefeuille

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. Van de 7 miljoen woningen in Nederland, zijn er 2,4 miljoen in bezit van woningcorporaties. Zij staan voor een immense opgave. Samen moeten ze 25.000 tot 60.000 woningen per jaar aardgasvrij maken om de doelstelling te halen. Maar hoe pak je zoiets aan? Waar begin je, wat komt er allemaal bij kijken en hoe neem je bewoners daarin mee?

Na de inventarisatie van de woningvoorraad en de ambities, stellen we een 10-stappenplan vast. Daarin staat het pad naar aardgasvrij overzichtelijk en behapbaar beschreven. We nemen daar nieuwbouw en duurzame renovatie in mee, maar ook beheer en onderhoud. Het opstellen van zo’n stappenplan is uiteraard geen standaardwerk, voor elke corporatie en per gebied ziet dat er anders uit.