Pragmatisch en toepassingsgericht

Gebouwen en installaties worden steeds slimmer om te kunnen voldoen aan de hoge milieu-eisen en klantwensen. Het bouwproces wordt steeds complexer en het aantal betrokken partijen steeds groter. Dat vraagt om slim inzetten van ICT-middelen om het proces beter te managen en nieuwe data-analysetechnieken om beter onderbouwde beslissingen te nemen. Daarom focussen wij op twee innovatiegebieden: het digitale bouwproces (BIM, simulatie- en monitoringstools en visualisatiemogelijkheden (AR/VR)) en het digitale gebouwmodel (data-analyse en machine learning).