Inschrijfformulier DWA Kennisvoucher Energietransitie

DWA heeft al ruim 35 jaar ervaring met het aardgasvrij maken van gebouwen en van wijken. Omdat wij begrijpen hoe ingewikkeld het kan zijn, delen wij graag onze kennis met u om wijkinitiatieven op weg te helpen. Dat doen we in de vorm van een Masterclass ín en vóór uw wijk, die we samen met u voorbereiden en op maat maken. Deze kennissessie krijgt u van ons cadeau, en vertegenwoordigt een waarde van € 5.000.-. Heeft u zich al verenigd in uw wijk, staat uw VVE in de startblokken of kan uw bewonersinitiatief onze hulp gebruiken in de verduurzaming van uw wijk of complex? Leg ons uw situatie en hulpvraag voor via onderstaand formulier en wie weet brengen wij u dan gratis met onze kennis op weg in de verduurzaming van uw wijk!

  Uw gegevens

  Voornaam

  Achternaam

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Over uw initiatief

  Wat is de naam van de groep, vereniging of VvE?

  Hoeveel leden of betrokken buurtgenoten bij de verduurzamingsopgave zijn er?

  Wat staat er in de Transitievisie Warmte over uw wijk? U kunt een korte toelichting geven of een link naar het document op internet.

  Wanneer zou u de Masterclass Energietransitie willen inzetten (week of maand)?

  Wat moet er eerst nog gebeuren voor de Masterclass kan plaatsvinden?

  Uw wijk of gebouw

  Wat is de wijk, buurt of het gebouw die/dat jullie willen gaan verduurzamen? Kunt u daar kort iets over vertellen?

  Wat is jullie einddoel met de wijk, buurt of het gebouw? Denk aan CO2-reductie, specifieke maatregelen en een tijdshorizon waarop dat doel bereikt zou moeten zijn.

  Wat is een eventueel tussendoel? Denk aan kennis, organisatie of andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het einddoel te bereiken.

  Uw vraag: waar kunnen onze adviseurs u bij helpen?

  Waar kunnen onze adviseurs u precies bij helpen? Wat willen jullie weten/uitzoeken, waar helpt dit bij?

  Is hier al eerder onderzoek naar gedaan, waar jullie van weten? Geef een korte omschrijving van de uitkomsten of een link naar het document op internet.

  Jullie relatie met de gemeente

  Hebben jullie contact met iemand van de gemeente over jullie plannen? Zo ja, met wie en wat is de aard van het contact?

  Hebben jullie contact met andere professionele partners in de wijk, zoals de netbeheerder of een woningcorporatie? Zo ja, met wie en wat is de aard van het contact?

  Overige vragen en/of opmerkingen