De techniek vraagt om creatieve engineering en integrale samenwerking

Internationale School Utrecht (ISU) verzorgt onderwijs voor kinderen van internationals die kortdurend in Nederland verblijven en Nederlandse kinderen die vertrekken naar of terugkomen uit het buitenland. SVP, CROSS, Pieters Bouwtechniek, Copijn landschapsarchitecten en DWA kwamen als winnaars uit de bus voor de nieuwbouw met hoge duurzame ambities en een gezonde leeromgeving. DWA is verantwoordelijk voor installatieadvies, bouwfysica en duurzaamheid.

De school maakt onderdeel uit van de ontwikkelingen op de campus van de universiteit Utrecht. Samen met de Internationale School Utrecht, de Universiteit Utrecht en de gemeente start het ontwerpteam in 2020 met de uitwerking van de visie tot een ontwerp. Hoge ambities zijn gesteld op het gebied van ‘Frisse Scholen’, wat vraagt om een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Wat de school bijzonder maakt, is dat er zoveel verschillende culturen vertegenwoordigd zijn. Ruimte voor eigenheid en veiligheid zijn daarbij belangrijk, maar ook juist het zoeken naar verbinding tussen al die verschillende culturen.

Techniek met een missie
De Internationale School Utrecht is geen standaard schoolgebouw met een gang en aan weerskanten theorielokalen. In het hart van het gebouw is ruimte voor ontmoeting: hier is sport, muziek of drama de bindende factor. Ook zijn er veel open plekken waar je kunt samenkomen. Juist die verscheidenheid maakt het technisch uitdagend. De engineers van DWA bekijken per ruimte en functionaliteit wat er mogelijk is: om te voldoen aan de hoge duurzaamheidsambities en voor een comfortabel binnenklimaat. Zeer veel partijen zijn betrokken bij de ambitieuze nieuwbouw, van gemeente, schoolbestuur (van basis- tot middelbaar onderwijs), kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, de Universiteit tot natuurorganisaties. Dat maakt het Programma van Eisen een complexe puzzel. Onze engineers wegen continu de maatregelen en impact tegen elkaar af en werken daarin nauw samen met de architect en constructeur. Met uiteindelijk het doel om een gezonde en duurzame leeromgeving te realiseren.

Perfect binnenklimaat
Het technisch Programma van Eisen van ‘Frisse Scholen’ vraagt onder andere om voldoende schone lucht en veel aandacht voor geluidsoverlast. Bouwkundig en installatietechnisch. De verscheidenheid aan ruimtes en functionaliteiten vraagt daarom veel van de techniek. Een greep uit de technische oplossingen:

  • Gedrag en gebruik van het gebouw: het schoolgebouw heeft een groter oppervlakte dan een ‘standaard’ schoolgebouw. Dat vraagt om luchtbehandelingsinstallaties en een warmtekoudeopslag met grote capaciteit. Tegelijkertijd kost overdimensioneren onnodig veel energie en ruimte. Met onder andere temperatuuroverschrijdingsberekeningen, ventilatieberekeningen en vermogensberekening berekenen onze engineers kritisch wat er daadwerkelijk nodig is om overcapaciteit te voorkomen maar tegelijkertijd een comfortabel en gezond binnenklimaat te realiseren.
  • Het 3D BIM-model zorgt ervoor dat de ontwerpen (installaties, constructies, bouwfysica) optimaal op elkaar is afgestemd. Hiermee borgen we als team dat het eindresultaat goed op elkaar aansluit en het gebouw presteert zoals het is afgesproken. Zo bleek onder andere dat in het auditorium de luchtkanalen dwars door de constructie konden lopen. De volledige hoogte van de ruimte blijft zo zichtbaar en het scheelt meters voor de installatie.
  • Het thermisch comfort richt zich met name over de beleving van het binnenklimaat. Ook hierin berekenen de engineers de hoeveelheid verwarming en koeling voor een prettig en comfortabel binnenklimaat. Zo letten we op het tochtvrij inbrengen van frisse lucht en mogen installaties niet teveel geluid produceren.

Artist impressions: SVP Architectuur