Wij maken duurzaamheid werkend

DWA werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en aan het verlagen van het energiegebruik. Het begrip ‘rentmeesterschap’ is de basis voor ons morele kompas, de ‘centrale waarde’ van onze onderneming.

De missie van DWA luidt: Wij maken duurzaamheid werkend.

Wij praten niet alleen vrijblijvend over duurzaamheid, maar wij zorgen ervoor dat daadwerkelijk aantoonbaar duurzame oplossingen gerealiseerd worden op het gebied van energie-efficiëntie en zorg voor het milieu. Dit is zowel een belofte als een uitdaging. Met ‘werkend’ bedoelen we dat wij staan voor een dynamische benadering van duurzaamheidsvraagstukken, waarbij we 24/7 ontwikkelingen monitoren en resultaten aantonen.

Visie

In rap tempo worden door overheid en markt plannen gemaakt om een duurzame samenleving mogelijk te maken. Ondertussen is er een technologische revolutie aan de gang op het gebied van IT en het Internet of Things. Nieuwe businessmodellen ontstaan en prestatiegericht werken is de nieuwe graal. Op basis hiervan hebben we onze koers bepaald. Eentje op volle kracht vooruit, mogen we wel zeggen.

Op hoofdlijnen is onze strategie samen te vatten in de volgende beloftes:

Belofte 1: We doen het samen.

Kennis is zuurstof voor DWA, zonder kennis geen dienstverlening. We willen de diepte in, ons verder ontwikkelen en doorgroeien. Daarvoor gaan we op zoek naar gelijkgestemde partners en nieuw talent.

Belofte 2: Dat is slim.

DWA combineert domeinkennis van de benodigde vakgebieden met kennis van IT en IoT. Daardoor kunnen we analyseren hoe de techniek in de praktijk werkt, voorspellend ontwerpen en garanties geven voor de toekomst.

Belofte 3: Dat moet sneller.

We kunnen verbeteren en versnellen op alle drie de gebieden waar we goed in zijn: het ontwerpen en de realisatiebegeleiding van complexe, duurzame gebouwen (met een hoofdrol voor energie, comfort en gezondheid), het oplossen van energievraagstukken en klimaatadaptatie op wijk- en gebiedsniveau en het monitoren en troubleshooten van bestaande objecten. Door te standaardiseren, te automatiseren en samen te werken met bij voorbeeld de maakindustrie.

Lees ons visiedocument ‘Samen, slim en snel. De koers van DWA’