Wij maken duurzaamheid werkend

DWA werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en aan het verlagen van het energiegebruik. Het begrip ‘rentmeesterschap’ is de basis voor ons morele kompas, de ‘centrale waarde’ van onze onderneming.

De missie van DWA luidt: Wij maken duurzaamheid werkend.

Wij praten niet alleen vrijblijvend over duurzaamheid, maar wij zorgen ervoor dat daadwerkelijk aantoonbaar duurzame oplossingen gerealiseerd worden op het gebied van energie-efficiëntie en zorg voor het milieu. Dit is zowel een belofte als een uitdaging. Met ‘werkend’ bedoelen we dat wij staan voor een dynamische benadering van duurzaamheidsvraagstukken, waarbij we 24/7 ontwikkelingen monitoren en resultaten aantonen.

Visie

De koers waar DWA op inzet is het realiseren van verduurzaming van energie in de gebouwde omgeving. Wij maken duurzaamheid meetbaar en controleerbaar. Wij zorgen voor het daadwerkelijk realiseren: technisch, organisatorisch en beleidsmatig.

Wij hebben de volgende strategische lijnen gekozen waarlangs wij ons willen ontwikkelen:

1. Prestaties garanderen

De markt gaat van inspanning naar prestatie. Wij willen meer werken op basis van resultaatverplichtingen.

2. Innovatief toepassen van ICT

In alle aspecten van ons leven dringt toepassing van ICT door. Wij gaan op dit punt versnellen om voorop te lopen. Zo gebruiken en ontwikkelen wij simulatietools en kunstmatige intelligentie om op een innovatieve manier te ontwerpen, beheren en monitoren.

3. Sociaal innoveren

Wij groeien binnen de spelregels van een genetwerkte organisatie naar een klantgestuurde organisatie. Wij werken samen in teams die ontstaan rond kennisvelden, specifieke vraagstukken of projecten: zelfsturend, bouwend op elkaar en gecommiteerd aan het doel.