Duurzame huisvesting voor NBD Biblion

NBD/Biblion, dienstverlener voor bibliotheken en mediatheken, verhuisde haar productieapparaat en kantoor naar Zoetermeer. DWA was betrokken als adviseur technische installaties, subsidies en beheer onderhoudscontract.

Het ontwerp van architect LIAG is in grote lijnen als volgt opgebouwd: begane grond met drukkerij, bibliotheek, en een 6 meter hoge productiehal voorzien van parkeerdak; entresol; 1e en 2e verdieping voorzien van kantoren, vergaderruimtes en kantine. De totale vloeroppervlakte bedraagt ca. 14.000 m2 bvo.

Duurzaam energieconcept

Het energieconcept voor het gebouw is zeer duurzaam door het toepassen van meerdere energiebesparende technieken. Er wordt gebruikgemaakt van warmtepompen in combinatie met warmte- en koudeopslag in de bodem (wko). Hieraan gekoppeld is het parkeerdak met hellingbaan, dat in de winter wordt verwarmd vanuit de wko-installatie en zo sneeuwvrij wordt gemaakt. Vooruitstrevend is het gebruik van ledverlichting. Overal in het gebouw is deze toegepast, ook in de techniekruimten en andere secundaire ruimten.

Prestatieborging

De realisatie van de installaties is aanbesteed inclusief het prestatiegericht onderhoud voor tien jaar. Zo wordt de aannemer gestimuleerd om op een andere manier te kijken naar de keuze voor materialen en fabricaten zodat een optimum ontstaat van betrouwbaarheid, energieverbruik en TCO. In het prestatieonderhoudscontract zijn de eisen door middel van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) gedefinieerd. Overtreft de aannemer de KPI’s, dan volgt een bonus; bij het niet behalen, geldt een malus. Bewaking van de KPI’s gebeurt met een tool dat deze 24/7 monitort. DWA beheert het onderhoudscontract conform BRL 6000/21.