Realisatie volgens het innovatieve concept ‘Huisvesten naar vraag’

In het Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland gaan basisonderwijs (STAIJ) en kinderopvang (Skon) hand in hand. In dit prachtige gebouw, te midden van imposante silo’s en de eerste huizen in de nieuwe woonwijk, zijn kinderen de hele dag welkom. Ze worden door één team begeleid.

Kunnen we scholen beter, sneller en goedkoper laten bouwen? Ja, het Montessori Kind Centrum Zeeburgereiland is er een mooi voorbeeld van. Het project werd gerealiseerd volgens het innovatieve concept Huisvesten naar vraag. In slechts zes maanden tijd kunnen op deze manier flexibele, frisse en energieneutrale gebouwen verrijzen, die voldoen aan de wensen van de gebruikers. Dit alles binnen de normbudgetten voor onderwijshuisvesting. Zo worden de kosten in de hand gehouden en kunnen scholen zich concentreren op het bieden van goed onderwijs.

Pilot

Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam lanceerde het concept ‘Huisvesten naar vraag’ eind 2011 en daagde de markt uit om met een integraal plan te komen voor ontwerp, realisatie, onderhoud én exploitatie van een kindcentrum op het Zeeburgereiland. Het Montessori Kind Centrum is het eerste pilotproject, waarmee getest wordt of het concept in de praktijk werkt. De tevredenheid van de gebruikers en de gebouwprestaties worden nauwkeurig gemeten. Bij gebleken succes op Zeeburgereiland kan het concept ook elders toegepast worden. De eerste bevindingen zijn positief.

Duurzaam

DWA is de ‘duurzaamheidsarchitect’ van MKC Zeeburgereiland. Op basis van een integrale benadering vanuit people, planet, profit is door DWA een evenwichtige set aan prestatie-eisen opgesteld voor het geïntegreerde contract. Klimaatneutrale scholenbouw was hierbij de basis. Er is gestuurd op een daadwerkelijk gezond gebouw: total cost of ownership, materiaalverduurzaming en het maximaal gebruikmaken van het buitenmilieu (zon, licht, lucht, water, groen) maken integraal onderdeel uit van de gestelde eisen. DWA heeft daar gedurende de ontwerp-, realisatie- en exploitatiefase de regie over gevoerd zodat de gestelde duurzaamheidprestaties en klimaatneutraliteit ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Dankzij de hoge mate van energiezuinigheid en de toepassing van zonnecellen is de energierekening structureel laag en is de CO2-uitstoot enorm gereduceerd. De integrale set aan prestatie-eisen leidt tot een gebouw dat bijna de Frisse Scholen klasse A heeft.

Fotografie: Peter Cuypers