Duurzaam faculteitsgebouw voor Faculteit Educatie Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft er een prachtig gebouw bij. I/O, de nieuwe huisvesting voor de Faculteit Educatie, voldoet aan alle eisen die modern onderwijs stelt en het is er prettig vertoeven. Bovendien zijn er hoge duurzaamheidsambities nagestreefd: het pand mag zich rekenen tot de duurzaamste onderwijsgebouwen van Nederland. DWA was verantwoordelijk voor de energiestudie en installatieadvies (E+W).

Het I/O-gebouw is de winnaar van de Leefbaarheidsprijs 2014. De Nieuwe Draai koos het gebouw uit veertig nominaties. De jury: “Het is een gebouw dat op alle facetten rekening houdt met de gebruikers”. Lees de blog Zes redenen waarom het I/O-gebouw zo leefbaar is. Het pand werd op dinsdag 25 november  2014 feestelijk geopend. Hierbij reikte architect Thomas Bögl het energielabel A++ uit aan faculteitsdirecteur Titia Bredée. De faculteit biedt plaats aan 3.500 studenten en 350 medewerkers. LIAG architecten en bouwadviseurs tekende het ontwerp van de hogeschool, die tien bouwlagen en een omvang van 36.000 m2 b.v.o. heeft.

25 november 2014, Opening IO gebouw | Thomas Bögl overhandigt het energielabel aan faculteitsdirecteur Titia Bredée | Foto: Rob Gieling

Zekerheden

Het ontwerptraject is gestart met een integrale conceptstudie waarin de ambities zijn vertaald naar concrete energie-/gebouwconcepten. Op basis van investering, exploitatie en zekerheden is er een keuze gemaakt.

De maatregelen bestaan onder andere uit een hoogwaardig bouwfysisch casco. Er is een optimale gevelconfiguratie met betrekking tot transparante en niet-transparante delen en de bouwfysische kwaliteit. Het gebouw heeft een duurzaam energiesysteem, bestaande uit wko en warmtepompen. All-electric opwekking van warmte en koude maken dat de HAN in de toekomst volledig zelfvoorzienend zal zijn op dit gebied. De EPC is 0,22; de MIG-score 283.

Individueel naregelbaar 

Niet alleen duurzaamheid speelde een rol, maar ook een goed en prettig klimaat. Het gebouw voldoet aan de eisen van Frisse Scholen klasse B. Dankzij de betonkernactivering vinden koeling en verwarming op een comfortabele manier plaats. De eis was wel dat de verschillende ruimten individueel naregelbaar moeten zijn. Dit is gerealiseerd door middel van actieve stralingspanelen die in de plafonds zijn opgenomen. Circa vijfentwintig tot dertig procent van het plafond is hiermee uitgevoerd. Bij afwezigheid wordt de ruimte op een stand-by temperatuur gehouden. De naverwarming/naregeling naar comforttemperatuur vindt plaats met de actieve panelen in de plafonds in combinatie met de ventilatielucht. De aanwezigheidsdetectie is niet alleen gekoppeld aan de stralingspanelen, maar ook aan de verlichting en ventilatie. De schakeling van verlichting en ventilatie vindt plaats via regelunits boven het verlaagde plafond. Er is in dit project gekozen voor een integrale aansturing van verlichting, ventilatie en temperatuur vanuit de ruimtenaregeling. Op deze wijze is het mogelijk de aanwezigheidsdetectie niet alleen in te zetten voor verlichting, maar ook voor ventilatie en verwarming en koeling.

Luchthoeveelheden 

Het energieverbruik van kantoren en scholen wordt voor een groot deel bepaald door de ventilatie en de wijze waarop dit geregeld is. Bij de huisvesting voor de Faculteit Educatie is er daarom veel aandacht geweest voor de ventilatieregeling. Gekozen is voor ruime ventilatieluchthoeveelheden voor de lokalen, zodat ruimschoots aan de eis van maximaal 1.000 parts per million kan worden voldaan.

Prettig verblijven

De gebruiker stond centraal in het ontwerp. Het gebouw biedt dan ook een fijne plek om te werken en te studeren. Een paar voorbeelden: daglicht krijgt ruim baan. Via grote ramen en het atrium in het hart van het gebouw is er volop daglicht aanwezig. Verder is het gebouw omgeven door groen. Op en aan de getrapte gevels en rondom de nieuwbouw groeien bomen, struiken en gras. Ook is het gebouw smaakvol ingericht. Mooie, duurzame materialen en zachte kleuren creëren een natuurlijke, prettige sfeer.