Nieuwe campus verbindt landschap en werken met elkaar

Thales Nederland heeft zijn bedrijfsterrein in Hengelo gerevitaliseerd tot een hightech campus. Dit is het antwoord op de verschuiving van een oude maakindustrie naar een hypermoderne ontwikkelindustrie. Oude fabrieksgebouwen zijn getransformeerd tot werkplekken voor innovatieve technologen. De campus vormt een broedplaats voor hoogstaande technologie en een aantrekkelijke werkomgeving voor technisch talent.

Het team, bestaande uit architectenbureau Leijh, Kappelhoff, Seckel, Van den Dobbelsteen (LKSVDD), Reitsema en partners architecten, MTD landschapsarchitecten uit ’s Hertogenbosch, Lucassen Bouw Consult en DWA, heeft opdracht gekregen voor onder andere het ontwerp van vier gebouwen en diverse verbouwingen. Daarnaast dacht DWA mee in de totale revitalisering van de terreininfrastructuur.

Thales Group is een wereldwijde elektronicaonderneming die actief is op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie. Thales Nederland is het grootste defensiebedrijf in Nederland en produceert geavanceerde radar- installaties. Hiernaast worden vluchtsimulators van de Boeing 777 en Airbus 380 voor de civiele markt geproduceerd en levert men onderdelen voor de Joint Strike Fighter. Thales Nederland heeft ongeveer 2000 medewerkers, waarvan 1700 werkzaam zijn op het hoofdkantoor in Hengelo.

Technische oplossingen met oog voor hoge veiligheidseisen

Het officebuilding heeft een oppervlakte van 12.500 m2. Vanwege het ontwikkelen en testen van elektronica, wordt dit gebouw hoofdzakelijk ingericht met open kantoorruimten met een hoge interne warmtelast. Vanwege de hoge eisen op het gebied van beveiliging, zijn er specifieke voorzieningen opgenomen voor bijvoorbeeld datanetwerken. De elektriciteit wordt gedistribueerd door middel van een railkokerinstallatie en aanvullend zijn voorzieningen opgenomen voor “vreemde spanningen” van marine- en vliegtuigsystemen.

Op het terrein is tevens een Shared Facility Center gebouwd van 3.500 m2. Hierin zijn naast het gasten- en personeelsrestaurant, vergaderruimtes en lokalen opgenomen. Op de 1e verdieping huizen zo’n 370 personen, die bij brand door een trappenhuis moeten kunnen vluchten. DWA voerde diverse berekeningen uit op het gebied van brandveiligheid en keek ook naar organisatorische aspecten zoals registratie van aanwezigen en de coördinatie door het BHV-team.

In het Warehouse van ongeveer 4.000 m2 worden alle ontwikkelde elektronische componenten opgeslagen en verpakt voor verzending. Dit Warehouse is voorzien van een hoogwaardige beveiliging en een sprinklerinstallatie. Naast de opslag zijn enkele kantoorfuncties aangebracht in het gebouw.

Toepassing monitoringstool

De gehele opwekinstallatie voor de drie gebouwen is geplaatst in het office building. Koude en warmte wordt opgewekt door lucht/water warmtepompen die opgesteld staan op het dak, die de restwarmte van de luchtbehandelingskasten aanvullend benutten. Warmte en koude naar het SFC en Warehouse wordt door middel van terreinleidingen gedistribueerd. Met behulp van een monitoringstool wordt het functioneren van de installaties in de gaten gehouden.

Bronnet High Tech Sytems Park

Het Bronnet is het energiesysteem dat High Tech Systems Park van duurzame warmte en koude voorziet op grote industriële schaal. Het Bronnet maakt gebruik van lokale warmte- en koudebronnen, zoals restwarmte van AkzoNobel, om de kantoren en productiehallen te koelen en verwarmen. Daarmee is een CO2 besparing van 700 ton per jaar gemoeid, vergelijkbaar met het energieverbruik van 400 huishoudens. De mogelijkheid voor bedrijven en startups om nieuwe toepassingen te ontwikkelen en testen op het netwerk is onderdeel van het concept.

Het drie-pijps-bronnet is een initiatief van FuduraDWA en High Tech Systems Park. Het Bronnet is aangelegd met een bijdrage van de provincie Overijssel.