Duurzaam gebouw voor dynamisch kennisinstituut

KWR: een internationaal georiënteerd, excellent onderzoeksinstituut in de watersector, sterk gericht op samenwerking, kennisdeling en innovatie. Daar hoort een duurzaam, innovatief en dynamisch kantoorgebouw bij. Het nieuwe bedrijfspand van KWR Watercycle Research Institute staat symbool voor de identiteit van het kennisinstituut. Samenwerking, transparantie, dynamiek, kwaliteit en duurzaamheid zijn dan ook sleutelbegrippen voor het prestigieuze pand.

Het is een modern, multifunctioneel gebouw dat voldoet aan de laatste eisen op het gebied van duurzaamheid. De nieuwe ontmoetingsplek stimuleert een open manier van werken en de dynamiek van de watersector vertaalt zich in een dynamisch gebouw waarbij functiewisseling mogelijk is. Kortom: een toekomstbestendig, flexibel, energiezuinig gebouw, waarbij inpassing in het landschap wordt nagestreefd (met behoud van flora en fauna).

Energie- en waterbesparende maatregelen

Er zijn zo veel mogelijk maatregelen genomen om het energie- en watergebruik terug te dringen. Zo wordt er LED-verlichting toegepast, hebben zonnepanelen en zonneboiler een plek, zijn energiezuinige apparatuur en waterbesparende toiletten aangeschaft en is er een systeem voor warmte- en koudeopslag gerealiseerd. Het proceswater van afwasmachines en toiletspoeling wordt hergebruikt. De maatregelen resulteren in een energiereductie van 60%, 25% besparing op water en 60% minder afvalwater van KWR in het riool.
DWA was betrokken als installatie- en subsidieadviseur. De werktuigbouwkundige installaties zijn ontworpen in BIM/Revit.

Lees ook: