De nieuwbouw van zorglocatie Emmaus bestaat uit een nieuw woonzorgcentrum en woningen voor zelfstandig wonende ouderen. Met de nieuwe huisvesting voldoet zorgaanbieder WIJdezorg aan de huidige zorgvraag en speelt alvast in op toekomstige ontwikkelingen als gevolg van de stelselwijziging in de zorg.

Sinds begin 2017 biedt Emmaus ruimte aan 40 ouderen met dementie die langdurige zorg nodig hebben. Deze zorg wordt geboden in een kleinschalige woonvorm waar ouderen in vier groepen van 10 met elkaar wonen. Ook zijn er 40 appartementen gerealiseerd voor mensen die zelfstandig willen wonen en voor ouderen met een somatische zorgvraag. Verder zijn onder meer een restaurant met terras, een kapsalon en een wasserette onderdeel van het complex

Duurzame maatregelen

Diverse duurzame maatregelen zijn getroffen: de warmte- en koudeopwekking vindt plaats door middel van warmte- en koudeopslag en warmtepompen. De kamers worden verwarmd en gekoeld met vloerverwarming en -koeling. De elektriciteit wordt grotendeels opgewekt door de zonnepanelen op de daken. In het gebouw is LED-verlichting toegepast.

DWA was verantwoordelijk voor de conceptuele keuzes en toetste het detailontwerp van de installateurs. Ook heeft DWA de uitvoering op het gebied van installaties begeleid.

Nieuwste domotica

Daarnaast heeft DWA WIJdezorg intensief begeleid in een nieuw zorgconcept met facilitronica (domotica en slimme automatisering), waarbij in de zorgwoningen en -kamers flexibel faciliteiten kunnen worden aangeboden en aangesloten. Via een tablet aan de muur kunnen bewoners bijvoorbeeld de zonwering en de verlichting bedienen.
Om een goed beeld te krijgen hebben we meegelopen in de zorg, DWA verzorgde een presentatiedag voor leveranciers, stelde het programma van eisen en de werkomschrijving op en heeft de aanbesteding begeleid. Ook hebben wij de bouwbegeleiding op ons genomen en een functionele oplevering uitgevoerd. Tenslotte is een training voor het zorgpersoneel verzorgd.