Comfortabel werken en wonen voor bewoners, mantelzorgers en zorgpersoneel

Evean biedt specialistische verpleging, verzorging en thuiszorg in Noord-Holland. Zij willen bewoners een compleet én samenhangend aanbod van zorg, behandeling, welzijn, wonen en diensten bieden, waarbij de bewoner en zijn behoeften centraal staan. Dit vraagt om een nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de disciplines en betrokkenen. DWA verzorgde voor locatie Guisveld in Zaandijk de vervanging van het communicatiesysteem en ontruimingsinstallaties. Tevens is op de PG-afdeling het verpleegoproepsysteem vervangen. Door de nieuwe domotica wordt samenwerking en informatie-uitwisseling sneller en gemakkelijker.

Een van de belangrijkste doelstellingen van Evean is het creëren van een woon- en werkomgeving die aangenaam is voor bewoners, mantelzorgers en medewerkers. DWA ziet zorgdomotica niet als doel, maar als middel om een betere leefomgeving voor de bewoner te creëren. Domotica dient aan de individuele behoefte en veiligheid van de bewoner aangepast te kunnen worden. Techniek dient zoveel mogelijk onzichtbaar aanwezig te zijn om te voorkomen dat een ziekenhuisbeleving ontstaat. Zo lang als het kan en zoveel als het kan, houdt de bewoner maximale regie. Evean wil ook zo flexibel mogelijk om kunnen gaan met de wensen van bewoners en hier individueel op kunnen anticiperen.

Efficiënte werkomgeving

Een betere leefomgeving voor de bewoner moet hand in hand gaan met een efficiëntere werkomgeving voor het personeel. Dit wordt bereikt door de systemen te laten aansluiten op het zorgproces, laagdrempelig te maken en te voorzien van een eenvoudige bediening. Hierdoor gaan de administratieve handelingen ‘vanzelf’ en komt er meer tijd beschikbaar voor de daadwerkelijke zorg en aandacht.

Systemen werken intuïtief en er zijn geen lange boomstructuren voor menu’s. Geen cowboyriem met apparatuur voor verpleegkundigen. Apparatuur wordt niet ingezet omdat dat nu eenmaal de trend is of omdat de markt dit pusht, maar alleen omdat dit een antwoord biedt op de vraag die opkomt vanuit het werkproces van de medewerker. Het systeem past zich aan de gebruikers aan. De routering, prioritering en bewaking van processen worden besproken en vastgelegd en daarna geïmplementeerd.

Innovatieve aspecten die op locatie Guisveld zijn toegepast zijn:

  • Eén device voor bellen, alarmeren en stille ontruiming;
  • Automatische detectie op basis van een intelligent vide- observatiesysteem;
  • Leefcirkeltechnologie waardoor PG-bewoners veel meer vrijheid hebben gekregen;

Evean over de samenwerking met DWA: “DWA inspireert met goede ideeën en ervaringen en denkt opbouwend mee als bijvoorbeeld plannen en budgetten niet overeenkomen. Belangrijk vind ik dat ze rekening houden met een gemoduleerde opbouw van de systemen en met open protocollen, zodat in de toekomst nieuwe toepassingen zijn toe te voegen en je niet over een paar jaar met een achterhaald systeem zit.”