Samen bepalen we de slimste en meest kansrijke route in de energietransitie

In 2019-2020 heeft de gemeente Nissewaard, samen met de andere gemeentes op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten de Warmtetransitievisie Voorne-Putten opgesteld. In deze visie is opgenomen dat in een vijftal wijken, verdeeld over de vier gemeentes, met projecten gestart wordt om deze wijken in 2030 aardgasvrij-ready te maken. In de gemeente Nissewaard zijn hiervoor de wijken De Hoek en De Akkers-centrum/Vogelenzang-zuid aangewezen. DWA begeleidt de gemeente en haar partners in de beiden wijken bij het proces om de komende anderhalf jaar te komen tot een ‘wijkwarmteplan’ voor beide wijken. Martijn Koop is hiervoor namens DWA projectleider. Saskia van Weeren is de ambtelijk opdrachtgever namens de gemeente.

Saskia van Weeren, programmamanager Duurzaamheid: “Er is gekozen voor de wijk De Hoek, omdat deze wijk staat voor een revitalisatie- en herstructurerings-opgave. De combinatie van de herinrichting van deze wijk lijkt een uitgelezen ‘meekoppelkans’ voor het verduurzamen ervan, door de wijk aardgasvrij of in ieder geval aardgasvrij-ready te maken. En tegelijkertijd verwachten we dat het andersom ook werkt: de verduurzamingsopgave kan een stimulans zijn voor de andere opgaven in deze wijk”.

Voor de andere wijk, De Akkers-centrum/Vogelenzang-zuid, is gekozen omdat woningcorporaties hier veel woningen bezitten. De woningcorporaties hebben de ambitie om deze woningen aardgasvrij-ready te krijgen voor 2030.

Met aardgasvrij-ready bedoelt de gemeente dat gebouwmaatregelen en aanpassingen aan de infrastructuur in 2030 zijn uitgevoerd en dat er een concreet plan van aanpak ligt om een alternatieve warmtebron aan te koppelen en het aardgas uit te faseren. Voor alle gebouwen houdt dit in dat ze op energielabel B (of vergelijkbaar) zitten in geval van een middentemperatuur warmtenetaansluiting (55-75 °C) of energielabel A+ voor all-electric (bijvoorbeeld door te besparen en over te stappen op elektrisch koken).

Martijn Koop, projectleider DWA: “Uiteindelijk zullen natuurlijk alle gebouwen fossielvrij verwarmd gaan worden om aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord te voldoen. We snappen dat dat een enorme stap is in de zowel de beleving als voor de maatregelen die gebouweigenaren moeten gaan nemen. Samen met de gemeente, woningcorporaties, andere partners en bewoners, nemen we de komende periode de tijd om te onderzoeken wat slimste en meest kansrijke route is om daar te komen”.

Kijk voor meer informatie over de verduurzaming van Nissewaard op de website van gemeente Nissewaard en de actiesite Wij.Doen.Groen.


Afbeelding: gemeente Nissewaard