Parametrisch ontwerpen is een digitaal ontwerpproces van gebouwen. De relaties tussen verschillende onderdelen in het ontwerp, zoals energie-efficiency, daglichttoetreding en materiaalgebruik worden vastgelegd via algoritmes. Een wijziging in de input, de parameters, zorgt ervoor dat er in korte tijd veel ontwerpvarianten van het gebouw kunnen worden gegenereerd en doorgerekend.

Parametrisch ontwerp in het kort

 • Sneller gebouwen ontwerpen die voldoen aan functionele eisen, met minder materiaal en lagere bouwkosten
 • De beste ontwerpopties kunnen sneller worden geïdentificeerd.
 • Aanpassingen in het ontwerp kunnen real-time worden doorgevoerd, waardoor de ontwerptijd flink wordt verkort.
 • Met parametrisch ontwerp zijn complexe en organische vormen in het gebouw gemakkelijk door te rekenen.
 • Parametrisch ontwerpen maakt de impact in kosten en opbrengsten van duurzame keuzes inzichtelijk.

Wat is parametrisch ontwerpen

In de traditionele bouw begint men vaak met het ontwerp van de architect. Daarna wordt de techniek daar zo efficiënt en energiezuinig op ingericht, voor een comfortabel binnenklimaat. Denk hierbij aan verwarming en koeling en ventilatie. Met parametrisch ontwerp bepaal je vooraf de ‘parameters’ en hoe belangrijk deze parameters zijn (weegfactoren). Denk hierbij aan de gevelvorm, materiaalkeuze en de gewenste milieu-impact (MPG-berekening). Maar ook looptijden in het gebouw, uitzicht en privacy zijn parameters die meegenomen kunnen worden. Omdat alle berekeningen worden gemaakt vanuit de vastgelegde afwegingen, kunnen alternatieven betrouwbaar met elkaar worden vergeleken. Dit bespaart tijd, kosten en zorgt voor consistente resultaten.

Wat levert parametrisch ontwerpen op

Parametrisch ontwerpen kan het ontwerp van duurzame en gezonde gebouwen versnellen. De voordelen op een rij:

Inzicht in gevolgen alternatieve ontwerpkeuzes

De gebouweigenaar, ontwikkelaar of belegger krijgt snel visueel inzicht in de gevolgen van alternatieve ontwerpkeuzes. Zowel in kosten, duurzaamheid, comfort, energiezuinigheid en design. Ook geeft parametrisch ontwerp eenvoudig en snel inzicht in de milieu-impact (MPG) van materiaalkeuzes, kosten en comfort. Zo kan er bijvoorbeeld bewust worden gekozen voor biobased materialen en worden de kosten voor circulair bouwen duidelijk.

Sneller rekenen met minder kans op fouten

Door het gebruik van parametrische software worden verschillende ontwerpopties real-time doorgerekend. Prestaties van deze opties, zoals daglichttoetreding, materiaalgebruik en isolatiewaarde kunnen eenvoudig vergeleken worden. Het ontwerpproces wordt hiermee transparant en inzichtelijk voor alle betrokken partijen. Met behulp van de weegfactoren kunnen onderbouwde ontwerp- en materiaalkeuzes gemaakt worden. Omdat er in het ontwerpproces met dezelfde uitgangspunten automatisch wordt gerekend, komt er geen handmatig rekenwerk bij kijken. Dit vermindert de kansen op fouten en daarmee faalkosten. Ook gebouwen met organische of complexe vormen, zijn eenvoudig door te rekenen met betrouwbare resultaten.

Impact op en vanuit de omgeving inzichtelijk

Met parametrisch ontwerp worden niet alleen de prestaties en impact op het gebouw, maar ook op de omgeving duidelijk. De gevolgen van zonlicht en schaduw worden zichtbaar, wat gevolgen kan hebben voor de benodigde verwarming en koeling in het gebouw. Door hiermee te spelen kan een beter comfort worden bereikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het anders inrichten van het gebouw of het verplaatsen van balkons voor meer zonne-uren. Ook biobased materialen als groene gevels of het plaatsen van bomen, kan worden doorgerekend. Zo wordt duidelijk wat er nodig is voor bijvoorbeeld voor het verminderen van hittestress.

Smart buildings maken parametrisch ontwerpen nog realistischer

Smart buildings anticiperen op de gebruikers van het gebouw en generen data over het werkelijke gedrag, energiegebruik, etc. Met deze data kunnen gebouwen nog slimmer ontworpen worden. Hiermee kan bijvoorbeeld de belasting van het elektriciteitsnet worden verminderd, waarmee netcongestie kan worden voorkomen.

Met welke parameters is te rekenen?

Met parametrisch ontwerpen kan het gebouwontwerp sneller worden doorgerekend en geoptimaliseerd. Met als uiteindelijke doel: een comfortabel gebouw, met een prettig binnenklimaat met een zo laag mogelijk energiegebruik en milieu-impact op de omgeving.

Een aantal voorbeelden van parameters die meegenomen kunnen worden:

 • Licht: voldoende daglicht is belangrijk voor productiviteit van welzijn van de gebruikers. In het parametrisch ontwerp kan worden gevarieerd met de grootte en plek van de ramen. De impact op lichtinval en gevolgen voor koeling en verwarmingsinstallaties worden direct inzichtelijk.
 • Uitzicht en privacy: zichtlijnen en inkijk kunnen zorgen voor een minder fijne beleving van het gebouw. Door het spelen met de plaatsing van ramen en indeling van het gebouw, kan dit worden geoptimiseerd.
 • Installaties: omdat je uitgaat van het gebruik van het gebouw en de impact van zonlicht, kunnen installaties kleiner worden ontworpen. Dit scheelt kosten, ruimte en vermindert onderhoud en foutmeldingen in installaties. Met parametrisch ontwerp ga je uit van daadwerkelijke gegevens en niet alleen van normen en richtlijnen.
 • Energiegebruik: zonwering, kunstverlichting, installaties. Alle techniek kost energie, energie die je kunt minimaliseren door met parametrisch ontwerp het gebouw zo efficient mogelijk in te richten.

Parametrisch ontwerpen in 5 stappen

Parametrisch ontwerpen vraagt om kennis van het gebruik van gebouwen, bouwfysica, installaties, constructies en diverse softwarepakketten. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. Vooraf is alles mogelijk: het doel van het gebouw, de eisen en wensen van stakeholders worden in kaart gebracht. Met elkaar bepalen de opdrachtgever, architect en adviseurs de regels of uitgangspunten om het aantal mogelijkheden in het parametrisch ontwerp te reduceren. Bijvoorbeeld de beschikbare oppervlakte, de vorm van het gebouw en duurzaamheidsambities.
 2. Met elkaar bepaalt het team welke aspecten van de wensen we gaan parametriseren en hoe belangrijk deze aspecten zijn. Deze zogenoemde weegfactoren vormen de basis van de afwegingen die later vergeleken kunnen worden.
 3. Het model wordt gemaakt in softwarepakketten zoals Rhino en Grasshopper en plug-ins als Ladybug en Ironbug.
 4. Door daarna te variëren in parameters wordt visueel inzichtelijk welke ontwerpkeuzes wenselijk zijn. Met elkaar kan worden gespeeld met materiaal, licht, installaties en indeling. Kosten, milieu-impact en comfort worden direct inzichtelijk.
 5. Op basis van de eerder bepaalde weegfactoren, bepaalt het team gezamenlijk wat het optimale integrale ontwerp is. De verdere detaillering kan in gang gezet worden. De impact van onverwachtse wijzigingen in een latere fase kunnen we eenvoudig in het parametrisch ontwerp laten zien.

Het ontwerpteam kan op basis van het parametrisch ontwerp geïnformeerde en daardoor betere keuzes maken. Naast de gebruikelijke ontwerpdata zoals de verhuurbaar vloeropppervlak, comfort, energieverbruik en investeringen kunnen alternatieven ook worden getest op bijvoorbeeld carbon footprint. Hierdoor kan het ontwerpteam bewuster bezig zijn met de impact van de ontwerpkeuzes.

Aandachtspunten bij parametrisch ontwerp

Parametrisch ontwerp is gebaseerd op data en algoritmen. Het is een betrouwbare manier van ontwerpen, maar vraagt wel om specifieke kennis.

De 3 belangrijkste aandachtpunten bij parametrisch ontwerp:

 1. Parametrisch ontwerpen is niet nieuw, maar staat nog wel aan de start. De mogelijkheden zijn onbeperkt en architecten, installateurs en ingenieurs ontdekken iedere dag nieuwe kansen en toepassingen. Zo test DWA bijvoorbeeld op dit moment met de integratie van BENG1-berekeningen in het parametrisch ontwerp.
 2. Het vraagt om vakkennis om de uitkomsten van een parametrisch ontwerp te valideren en te controleren. DWA heeft vakspecialisten in huis die het parametrisch ontwerpen beheersen en ook beschikken over de technische kennis van gebouwontwerp om de uitkomsten te staven.
 3. Garbage in is garbage out. Het is belangrijk dat er met de juiste input en data wordt gerekend. Een specialist zal hier altijd grondig op controleren.

Parametrisch ontwerpen met DWA

Met parametrisch ontwerpen wordt het ontwerpproces van gebouwen interessanter, betrouwbaarder en leuker voor alle partijen. Met de architect vinden we nieuwe ontwerpmogelijkheden om het gebouw nog beter te laten aansluiten bij de gebruikers en omgeving.  De opdrachtgever krijgt meer inzicht in het ontwerpproces en de kwaliteit van voorgestelde alternatieven in materiaal, design of lichtinval. En voor de ingenieur is er minder repetitief werk, waardoor de focus ligt op creativiteit en een integraal ontwerp.

Bent u benieuwd wat DWA met parametrisch ontwerpen voor uw bouwproject kan betekenen? Neem contact op met Ton Glashorst, 06 229 147 61.