Renovatie en uitbreiding van het Combibad De Vliet in Leiden

De gemeente Leiden heeft (in het voorjaar 2016) groen licht gegeven voor de renovatie en uitbreiding met nieuwbouw van het Combibad De Vliet in Leiden. Het Combibad met buiten- en binnenbad ligt in de directe nabijheid van de AWZI Leiden Zuid-West van Hoogheemraadschap van Rijnland. DWA onderzoekt de haalbaarheid van het via warmtepompen benutten van warmte uit het effluent van de AWZI voor verwarming van het Combibad.

Binnen gemeente Leiden vindt ook planvorming plaats over de nieuwbouw van een ijsbaan vlak naast het Combibad. De koel/-vriesinstallatie van de ijsbaan is een restwarmtebron die mogelijk ook een rol in het warmteconcept zou kunnen krijgen.

Het aanbodprofiel van restwarmte van de IJshal sluit gunstig aan op de restwarmte van de AWZI. Door combinatie van deze twee ontstaat een gelijkmatig restwarmteaanbod dat goed past bij de basislast van de warmtevraag van het zwembad.
DWA ontwikkelt tevens de visie op de organisatiestructuur en aanbestedingsstrategie om een succesvol en duurzaam project te realiseren.

Artist impression: Gemeente Leiden