Energiezuinig schoolgebouw met uitstekend binnenklimaat

De Brekeldschool in Rijssen voor primair onderwijs is zeer energiezuinig en heeft een uitstekend binnenklimaat. Dankzij slimme keuzes in het ontwerpproces kon het gebouw binnen de normkosten worden gerealiseerd. DWA was in opdracht van Reformatorische Schoolvereniging Rijssen verantwoordelijk voor de conceptstudie, bouwfysisch en installatietechnisch ontwerp, business case en uitvoeringsbegeleiding.

De school bestaat uit negen klassen, een speellokaal, een centrale middenruimte en diverse ondersteunende nevenruimtes. Totale vloeroppervlak is ruim 1.300 m2, verdeeld over twee verdiepingen.

Klimaatklasse B

WRS Architecten realiseerde het ontwerp in nauwe samenwerking met onder andere DWA. De school voldoet aan klimaatklasse B van de handreiking Frisse Scholen. Op basis van vraaggestuurde ventilatie gecombineerd met vloer- en luchtkoeling is het thermisch comfort in alle seizoenen onder controle. Warmte en koude wordt daarbij zeer efficiënt opgewekt door een lucht/water warmtepomp, wat bijdraagt aan een lager energiegebruik.

Geïntegreerde PV-panelen

Door de keuze voor de energiezuinige ventilatie, verwarming en koeling heeft de nieuwe Brekeldschool straks lage energiekosten. Dankzij plaatsing van 310 m2 zonnepanelen worden de energiekosten nog verder beperkt Als gevolg van al deze maatregelen heeft het gebouw een EPC van 0,15, terwijl het Bouwbesluit een maximum grenswaarde van 1,0 aangeeft.

Het hele dakvlak op het zuiden is vol gelegd met geïntegreerde PV-panelen; de panelen liggen niet meer bovenop de dakpannen, maar vervangen die, waardoor ze onopvallend zijn weggewerkt in het dak. Het schoolbestuur investeerde zelf in de panelen. Hierbij speelde het financiële voordeel een belangrijke rol: het systeem gaat zo’n 25 jaar mee en verdient zich in 8 jaar terug. Dankzij de efficiënte toevoer van warmte en koude en de opgewekte elektriciteit heeft de school de energiekosten voor het grootste gedeelte in eigen hand.