Private GSM succesvol gecertificeerd volgens de nieuwste NEN 2575

Aan veiligheid mag niet worden getornd. Het staat bovenaan het lijstje van eisen bij projecten in de zorg. Zozeer zelfs dat het soms rigide wordt. De eisen voor bedrijfszekerheid leiden dan tot systemen op systemen. Deze worden uit veiligheidsmotieven voor veel geld in de lucht gehouden, terwijl tegelijk de piepers in de la liggen! Het systeem is technisch operationeel, maar werkt niet.

De normering NEN 2575 (2013) beschrijft de geboden voorschriften waaraan oplossingen moeten voldoen. De technische mogelijkheden groeien tegelijkertijd in hoog tempo door. Waar in het verleden systemen dedicated werden ontworpen, is de huidige trend de onderlinge koppeling aan het internet. Deze integratie introduceert de broodnodige ontzuiling van systemen.

Efficiëntie en betrouwbaarheid

Deze mogelijkheden leiden tot nieuwe successen. Voor Westerdok, de nieuwbouw van de Dimence Groep in Almelo, is zowel de telefonie en de zorgoproep als de brand- en ontruimingssignalering over Private GSM succesvol gecertificeerd. Het functiebehoud is daarmee gewaarborgd en een afzonderlijk piepersysteem is overbodig geworden. Functionaliteit en veiligheid gaan op deze manier hand in hand.

Nieuwbouw Dimence Almelo

In Westerdok huizen vanaf maart 2015 vier stichtingen van de Dimence Groep; Dimence (specialistische ggz), Mindfit (basis ggz), Jeugd ggz en Transfore (forensische ggz). Deze stichtingen bieden het hele palet van (forensische) geestelijke gezondheidszorg samen vanuit Westerdok.

De stichtingen bieden zorg voor zowel patiënten die ambulant (volgens afspraak, zonder opname) worden behandeld, alsook voor patiënten die opgenomen moeten worden. Het nieuwe gebouw met drie bouwlagen heeft een open, klantvriendelijke en gastvrije uitstraling. Architecten- en ingenieursbureau Kristinsson is verantwoordelijk voor het ontwerp. DWA was in opdracht van Dimence verantwoordelijk voor installatieadvies en advies en implementatie voor domotica en ICT-oplossingen (facilitronica).

Succes

ICT & domotica spelen een belangrijke rol. Er is een integraal platform voor installaties, op IP-basis, gerealiseerd. Adviseur DWA en systeemintegrator Combird hebben dit in nauwe samenwerking tot een succes gemaakt. Installateur Klein Poelhuis heeft alle installatiewerkzaamheden ter plaatse gerealiseerd.