Passief Huis-woningen Middelharnis

Aan het Molenplein in Middelharnis staan naast koopwoningen die in een CPO-constructie zijn gebouwd, ook een zestal huurwoningen die volgens het Passief Huis-principe zijn ontworpen en gebouwd.

Passief Bouwen is een bouwconcept waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de energie van de zon. Er hoeft nauwelijks nog actief verwarmd te worden. Bij passiefhuizen komt het aan op een goed ontwerp en een zorgvuldige uitvoering. De woningen in Middelharnis hebben een zeer hoogwaardige thermische en luchtdichte schil en er is vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning gerealiseerd. Ook is vloerverwarming en -koeling en een hybride luchtwarmtepomp toegepast.

Samen met duurzaamheidsadviseur DWA heeft Woongoed GO in de eerste fase van het ontwerp besloten te ontwerpen en bouwen volgens de strenge eisen van het Passief Bouwen. Deze norm biedt concrete uitgangspunten en handvaten om door middel van de betrouwbare PHPP-rekenmethodiek tot een ontwerp te komen dat aan de energieneutrale en comfortabele ambitie kan voldoen.

Om de ambitie in de praktijk te toetsen, zijn er tijdens de realisatiefase conform de normering veel controles uitgevoerd op kenmerkende aspecten zoals isolatie, luchtdichtheid en ventilatie. Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur DWA: “Het goed bij DWA passende en kenmerkende van deze aanpak is dat niet alleen het ontwerp op papier in orde moet zijn, maar het gerealiseerde gebouw door middel van metingen wordt gecheckt. De methode sluit aanstekend aan bij onze missie om duurzaamheid werkend te maken.”

PassiefBouwen Award

Het project Molenplein is de winnaar van de PassiefBouwen Award 2014, in de categorie woningen nieuwbouw. Op donderdag 12 februari 2015 werd de Award uitgereikt door Chris Zijdeveld, voorzitter Stichting PassiefBouwen aan Simon van Nieuwaal, directeur-bestuurder van Woongoed GO. Volgens de jury is “het project Middelharnis met zes woningen met die ambitie van een omvang waarvan voorbeeldwerking is te verwachten. Daarnaast is ook de vormgeving inspirerend.”

Mooi gevelbeeld

De initiatiefnemer, Woongoed GO, had van meet af aan hoge ambities met het project. “Door een slim ontwerp en een zorgvuldige uitvoering is het gelukt om te voldoen aan de strenge eisen van PassiefBouwen. Dankzij de vasthoudendheid van zowel Woongoed GO als ons bleek het mogelijk om binnen de budgettaire kaders te blijven, zegt Peter Steenhoven van DWA. De woningen hebben een zeer hoogwaardige thermische en luchtdichte schil en er is vraaggestuurde ventilatie met warmteterugwinning gerealiseerd. Ook is vloerverwarming en -koeling en een hybride luchtwarmtepomp toegepast. Het resultaat is ronduit fraai te noemen. “Woongoed GO, is zeer tevreden met het mooie gevelbeeld van de woningen. Passief bouwen wordt vaak geassocieerd met rechttoe rechtaan, maar dankzij een zekere speelsheid in de gevels is daar bij het Molenplein geen sprake van.”

De PassiefBouwen Award is een jaarprijs die wordt toegekend aan een afgebouwd passief project uit het voorafgaande jaar en daarvoor het certificaat Gebouwd Volgens van het keurmerk PassiefBouwen Keur heeft ontvangen.

Meer informatie over passief bouwen vindt u op www.passiefbouwen.nl

Lees ook: Molenplein vervult voorbeeldfunctie, Warmtepompen, maart 2015

  • Passiefhuis Molenplein
  • Passiefhuis Molenplein