Warmtebronnen nuttig gebruikt voor Rijswijks bedrijventerrein

DWA heeft in opdracht van gemeente Rijswijk en Stadsgewest Haaglanden een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de uitrol van een warmtenet voor de bestaande woningen te Rijswijk-West. Een van de resultaten was dat het nieuwe datacenter aan de Diepenhorstlaan (bedrijventerrein Plaspoelpolder) in Rijswijk een concrete warmtebron is die, vooruitlopend op meer onzekere warmtebronnen zoals geothermie en bio-energie, benut kan worden.

De onderzoeksresultaten waren voor gemeente Rijswijk en Stadsgewest Haaglanden voldoende aanleiding om een stap verder te zetten in de ontwikkeling van het warmteproject.

Op het moment onderzoeken wij de technische en economische haalbaarheid van de restwarmtebenutting uit het datacenter. Daarbij betrekken wij overigens ook een mogelijke tweede restwarmtebron op hetzelfde bedrijventerrein. Op basis van de onderzoeksresultaten zal worden besloten om tot de verdere uitwerking van het concept voor restwarmtebenutting over te gaan.

Bron afbeelding: Architectenbureau van den Hoeven bv Harmelen