Prestaties borgen en toetsen met monitoringstool

Rabobank Bollenstreek heeft de hoofdvestiging in Hillegom gerenoveerd en uitgebreid. De vestiging, die het energielabel A+ ontving, is volledig ingericht op Het Nieuwe Werken.

DWA heeft na het ontwerp en de uitvoeringsbegeleiding van de installaties, het onderhoudsbestek opgesteld en het onderhoud aanbesteed. De prestatie-eisen zijn hierbij door DWA vastgelegd in een prestatieonderhoudsbestek. DWA beheert de contracten, toetst en borgt de te behalen prestaties met behulp van monitoringstool Simaxx.