Realisatie nieuwe tramremise Nieuwegein

Regiotram Utrecht (onderdeel van de provincie Utrecht) huisvest haar trams op de remise in Nieuwegein. Daar vindt ook het onderhoud aan de trams plaats. Met de komst van de Uithoflijn zal de vloot worden uitgebreid waardoor de tramremise niet meer voldoet. Bovendien zijn de huidige opstallen aan het einde van hun economische en technische levensduur. Daarom zal er op de huidige plek een vernieuwde en ruimere tramremise gebouwd worden, inclusief de huisvesting van Regiotram Utrecht. Volgens planning zal de nieuwe tramremise in 2018 gereed zijn. DWA is verantwoordelijk voor de conceptstudie, duurzaamheidsadvies, ontwerp van alle technische installaties en bouwfysica en brandveiligheid.

Samenwerkingsverband CO-RTU

Regiotram Utrecht heeft ontwerp voor de nieuwe tramremise gegund aan CO-RTU. Binnen CO-RTU werken verschillende specialisten samen in één integraal ontwerpteam: een samenwerkingsverband van architect- en engineeringsbureau KOW, Light Railspecialist Mott MacDonald, constructeur ABT, kostenexpert bbn, bouwfysisch-, akoestisch- en installatietechnisch adviseur DWA en landschapsarchitect Bosch Slabbers. De teamleden van CO-RTU kennen elkaar goed en hebben in het verleden al in verschillende combinaties succesvol samengewerkt. DWA maakt deel uit van het ontwerpteam vanwege hun kunde op gebied van bouwfysica, installatieadvies en beheer en onderhoud van zowel werk- als industriële gebruiksfuncties te integreren tot rationele duurzaamheid.

Uitdagingen NTR-project

Technisch manager Joost Bolck van CO-RTU: “De grootste uitdaging voor het NTR-project is om in beperkte doorlooptijd van drie maanden een ontwerp te maken dat voldoet aan de functionele specificatie van gelijktijdigheid: tijdens de bouw ‘blijft de winkel open’ voor de stalling en het onderhoud van de bestaande SIG trams van de SUNIJ-lijn. Daarbij komt dat het een multidisciplinair project betreft met diverse raakvlakken met de omgeving en andere lopende projecten, zoals de Uithoflijn, de uitbreiding van de energievoorziening op de SUNIJ-lijn en URTS beveiliging. Dit alles vraagt om een zorgvuldige interpretatie en afstemming van het Programma van Eisen op het Ruimtelijk Ontwerp. CO-RTU zorgt voor de juiste projectmanagement tools om er voor te zorgen dat de NTR een succesvol project wordt.”

De CO-RTU aanpak

Om succes te realiseren, werkt CO-RTU op de huidige tramremise nauw samen met RTU voor maximale afstemming met de stakeholders en wordt het ontwerpproces gestructureerd middels de verificatie- en validatiemethodiek van Systems Engineering in Relatics. Tevens wordt het project volledig in BIM uitgewerkt.

Volgens projectmanager Pim Marsman van CO-RTU vormt het kunnen samenwerken volgens de nieuwste ontwikkelingen van SE en BIM een groot deel van de kracht van CORTU. “In SE worden ruimtelijke eisen aan objecten gekoppeld. In BIM worden deze eisen vertaald in ruimte reserveringen in een 3D model. BIM maakt het mogelijk ‘intelligente’ deelsystemen te koppelen. Zodra een ruimtelijke of functionele parameter van een deelsysteem verandert, wordt meteen het gevolg voor het geheel inzichtelijk. Door gelijktijdig op verschillende schaalniveaus te kunnen werken wordt de ontwerpsnelheid verhoogd. Het 3D model geeft ‘real time’ inzicht in de laatste stand van het ontwerp, waardoor het risico op miscommunicatie, kwaliteitsverlies en faalkosten in de uitvoering wordt beperkt.”

Afbeeldingen: KOW