Guisveld: het thuisgevoel staat voorop

Guisveld in Zaandijk, onderdeel van Evean, is een modern verpleeghuis, waar bewoners terecht kunnen voor langdurige zorg. Guisveld biedt verzorging, verpleging, behandeling en activiteiten aan 150 bewoners. Zij kunnen terecht voor onder meer revalidatie, somatische en psychogeriatrische zorg en kortdurende opname. De instelling maakte een switch van traditionele zorg naar een instelling waar zelfregie van de bewoners centraal staat.

In opdracht van Evean heeft DWA een quickscan gedaan van de huidige zorgtechniek, vervolgens is een systeemvisie en een programma van eisen opgesteld. We zijn gestart met een workshop met medewerkers van Guisveld: zo kregen we zicht op de zorgvisie en de huidige organisatie en wensen ten aanzien van systemen.

Evean kiest voor de positie van Slimme Volger: niet perse vooroplopen, maar wel gebruikmaken van de voordelen van nieuwe mogelijkheden. Guisveld transformeerde naar een instelling waar zelfregie van de bewoners centraal staat. Voor zowel bewoners als personeel betekent dit een flinke verandering. Met name de openheid en toegankelijkheid van de informatie moest wezenlijk anders worden ingericht.

In de nieuwe situatie is Guisveld voorzien van alle moderne middelen om optimale zorg te kunnen bieden. Om een paar voorbeelden te noemen: de zit-/slaapkamers zijn voorzien van een zorgoproepsysteem met spreek-/luisterfunctionaliteit en camerafunctionaliteit op basis van Plug & Play.

Inmiddels zijn alle systemen geïmplementeerd. Naar volle tevredenheid. Ron Korver, projectmanager Evean: “We kwamen bij DWA terecht omdat we onder de indruk waren van de installaties bij zorghotel De Wartburg, waar DWA de Smart Homes Award mee heeft gewonnen. DWA inspireert met goede ideeën en ervaringen en denkt opbouwend mee als bijvoorbeeld plannen en budgetten niet overeenkomen.”