Beheer en management van energiestromen

Schiphol is een van de drie duurzaamste luchthavens ter wereld. Eigen energiecentrales, slimme beheersing van het energiegebruik en anticiperend beheer van de installaties dragen daar aan bij. DWA is sinds 1995 partner in duurzaamheid op Schiphol. We stapten in bij de vervanging van oude installaties door warmtepompen en warmte- en koudeopslag (wko). Vervolgens vlogen we samen steeds een stukje hoger. De focus ligt nu vooral op beheer en management van energiestromen.

Partners in duurzaamheid. Dat kenmerkt onze relatie met Schiphol. Samen maken we duurzame ambities waar, bewaken en verbeteren we de energieprestaties. Samen zorgen we ervoor dat Schiphol zijn positie als een van de duurzaamste luchthavens behoudt of zelfs verbetert. Daarnaar streeft Schiphol niet alleen vanwege de eer, maar vooral vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid en een echt duurzame visie. Zo wil de luchthaven in 2020 20% van de eigen energiebehoefte duurzaam opwekken. In 2050 moet dat 50% zijn. De inzet van elektrische bussen en taxi’s en de plannen voor het slim opladen van geparkeerde elektrische auto’s van vakantiegangers passen ook binnen deze strategie. Tevens experimenteert Schiphol met hergebruik van afvalwater.

Snel ingrijpen bij afwijkingen

Als duurzaamheidspartner is DWA medeverantwoordelijk voor de continuïteit en het rendement van de installaties in het gehele terminalcomplex. Hierbij maken we onder meer gebruik van de energy performance management tool. Door de geautomatiseerde analyses van de prestaties, is bij afwijkingen snel in te grijpen. Waar nodig adviseren we ook over verdere duurzaamheidsmaatregelen.

Daarnaast ondersteunen we Schiphol als assetmanager van de gebouwen op het terminalcomplex, zoals met onderzoeken naar verdere optimalisatie en energiebesparing in de installaties voor ventilatie, verwarming en koeling van de Pieren.

Uitgangspunt bij al onze inzet voor Schiphol is het bieden van volledige controle over de energiestromen en een gedetailleerd inzicht in de effecten van duurzame maatregelen. Daarbij verliezen we nooit uit het oog wat Schiphol zelf als prioriteit heeft, namelijk het bieden van een aangename ervaring voor reizigers, vanaf de schuifdeur tot de gate. Een prettig binnenklimaat staat altijd voorop, maar wel tegen een zo laag mogelijk energiegebruik.

Onze activiteiten op Schiphol:

  • Monitoring en troubleshooting bij de energiecentrales voor optimaal gebruik van energie.
  • Wko-beheer voor 6 Pieren
  • Energieonderzoek en optimalisatiestudie E-Pier
  • Onderzoek naar koelwaterbehandeling voor grote koelinstallaties
  • Inventarisatie gekoeldwaternetten en cv-netten voor Pieren en Terminals
  • Monitoring luchtbehandelingssystemen op basis van machine learning.