Luisteren naar gebouwgebruikers

In mei 2019 is het Stadhuis in Utrecht heropend na een ingrijpende verbouwing met duurzame ambities. Het monumentale Stadhuis voldoet weer volledig aan de eisen van deze tijd, esthetisch en energetisch. DWA adviseerde de gemeente over de energiebesparingsmaatregelen. Na deze ingrepen is het Stadhuis een inspiratievoorbeeld geworden voor duurzaam gemeentelijk vastgoed.

“We hebben eerst het gebouw en de uitdagingen in kaart gebracht en goed geluisterd naar de gebouwgebruikers,” zeggen de betrokken adviseurs van DWA. Zo brachten ze problemen in de beleving in kaart, maar ook de kansen voor verduurzaming en comfortverbetering. Dat leidde tot een ontwerp waarin duurzaamheid, monumentwaarde, functionaliteit en comfort zijn geborgd. Tot een gebouw waar niet alleen het energiegebruik drastisch is teruggebracht, maar het ook nog eens prettig vertoeven is. Waar de techniek onzichtbaar zijn werk doet en het authentieke pand niet ontsiert.

Optelsom van vertrouwde en innovatieve technieken

Dat werd mogelijk door een optelsom van vertrouwde én innovatieve technieken. Tocht, koudeval en oververhitting zijn opgelost door schilisolatie, een nieuw luchtbehandelingssysteem en efficiënte koeling. Veel energiezuiniger is ook de nieuwe, efficiënt gestuurde ledverlichting.

Op de onzichtbare dakvlakken van het monumentale pand wekken zonnepanelen elektriciteit op, onder de dakpannen vangen zonnecollectoren warmte op. Folie op de radiatoren verhogen het rendement en folie op de ramen geeft het dubbelglas extra isolatiewaarde.

Maatregelen vooraf getoetst op effect

DWA toetste van elke maatregel eerst de effecten voor het comfort en het energiegebruik. Pas bij bewezen toegevoegde waarde kwamen ze in het ontwerp terecht. Bij alle voorgestelde maatregelen is verder een afweging gemaakt tussen duurzaamheid, effect, kosten en de impact op de monumentwaarde. Het was flink puzzelen met het inpassen van de nieuwe installaties, leidingen en luchtkanalen in het monumentale pand. Maar ook daar zijn steeds slimme oplossingen voor gevonden. Zo is in het 3D-ontwerp de luchtbehandelingskast op de centimeter nauwkeurig in de ruimte gepast en zijn de luchtkanalen zo veel mogelijk in bestaande schachten weggewerkt.