STEK heeft met haar nieuwe huisvesting laten zien dat een circulaire herinrichting mogelijk is. Met meerdere woningcorporaties uit de omgeving is STEK gefuseerd. Daartoe hebben zij een bestaand kantoorgebouw inclusief interieur en meubilair overgenomen. De wens van STEK was zoveel mogelijk hergebruiken, een goede beoordeling conform PvE ‘Gezonde kantoren’ en een uitstraling wat het imago van STEK weerspiegelt.

Circulaire installaties

Op basis van revisietekeningen van de bestaande situatie en de nieuwe ontwerptekeningen van de indeling heeft DWA geadviseerd over de optimale manier waarop installaties hergebruikt konden worden. Dit betekende ook dat de bestaande situatie invloed had op de positionering van verblijfsruimten. “Zonder complete revisietekeningen hadden we nooit zo snel kunnen engineeren”, zegt projectleider Peter Steenhoven.

Voor de beoordeling van de resterende technische levensduur hebben we meerdere acties uitgevoerd: afstemming met leveranciers, onderdelen in fysieke toestand beoordeeld en de aannemer sturen op hergebruik. De gebouwschil, de centrale gebouwinstallaties en het casco zijn gehandhaafd. Voor de transparantie is een vide gemaakt en een grote dakkoepel daarboven.

Voor de gebouwinstallaties gold dat een groot deel afgiftesystemen, zoals ventilatieroosters en de armaturen met vernieuwde lichtbronnen zijn hergebruikt. Ook brandslanghaspels hebben we hergebruikt. “Gedurende de renovatie hebben wij geleerd dat het hebben van reserveonderdelen van specifieke systemen heel relevant is. Zeker voor specifieke systemen waar onderdelen vervangen moesten worden om het opnieuw compleet te maken is extra moeilijk als deze al meer dan tien jaar oud is. Voorbeelden zijn plafondsystemen en regeltechniek”, zegt adviseur Marc Steiger.

In het Definitief Ontwerp is opgenomen dat revisietekeningen worden opgemaakt van de interne verbouwing. Als in de toekomst de behoefte in interieur verandert, dan wordt de herinrichting weer circulair opgepakt.

Voordelen circulaire inrichting gebouwen

De inrichting van kantoorgebouwen is belangrijk voor een goed imago, weerspiegeling van het bedrijf en aantrekkelijkheid voor klanten en medewerkers. Het wijzigen van deze inrichting gebeurt bij verhuizingen, uitbreidingen en opfrissing van de uitstraling. De filosofie van de meest optimale indeling – van kantoorvertrekken naar kantoortuinen – verandert ook in de tijd. Allemaal redenen om de inrichting van meubilair, kantoorruimten tot aan installaties te vervangen voor nieuwe spullen.

Doorgaans worden kantoorinrichtingen vervangen om esthetische redenen en niet vanwege het verstrijken van de technische levensduur. Gezien de klimaatdoelstellingen, stijging van materiaalprijzen en de beperkingen van levering van materialen zal ook herinrichting van kantoorgebouwen met een circulaire aanpak benaderd moeten worden.