Energiegebruik gehalveerd ten opzichte van oude Thialf

Schaatshal Thialf opende in november opnieuw de deuren, na een ingrijpende verbouwing. Het schaatspaleis heeft een nieuwe en supermoderne ijsinstallatie en ijsvloer, die Thialf terug moeten brengen in het rijtje van mondiale topbanen.

Energiebesparing

DWA heeft bij de vernieuwbouw van het Thialf stadion geadviseerd op het gebied van duurzaamheid, bouwfysica en geluidbeheersing. Het gebouw is ontworpen volgens het principe van een thermosfles met een goede isolatie van de gevels en een warmte reflecterend plafond (Low E plafond). De omloop rondom de ijshal vormt een prima bufferzone tegen wisselingen van het buitenklimaat, infiltratie met buitenlucht, vochtbelasting en geluiduitstraling naar de omgeving. Hierdoor is de beheersbaarheid van het klimaat in de ijshal optimaal.

De gerealiseerde duurzaamheidsscore bedraagt een halvering van het energiegebruik ten opzichte van het oude Thialf en een gemiddeld rapportcijfer voor duurzaamheid van bijna een 8 (voor de duurzaamheidsthema’s water, materialen, comfort, toekomstbestendigheid en flexibiliteit volgens GPR methodiek).

Bouwfysica

Een ijshal is bouwfysisch gezien interessant, vanwege de temperatuur in de hal, de ijsvloer en het vochtgehalte in de lucht. Uit oogpunt van energiebesparing en beheersbaarheid van het ijs dient condensatie op het ijs zo veel mogelijk te worden vermeden. Daarom is er veel aandacht besteed aan het voorkomen van condensatie bij de ijsvloer, maar ook in en op gevel, vloer en dak. Vervolgens zorgt de luchtbehandelingsinstallatie en de manier van inblazen vanuit het midden van de ijshal er voor dat de vochtbelasting (door het publiek) effectief wordt afgevoerd.

Luchtdichtheid

Een belangrijk aspect bij het bouwfysisch ontwerp is de luchtdichtheid van het gebouw. Belangrijk omdat de luchtdichtheid bepalend is voor de energiebesparing, de vochthuishouding en het comfort, maar vooral ook voor de luchtstroming in de ijshal. DWA heeft in het ontwerp de maatregelen bedacht en met Heddes tijdens de uitvoering bouwfysische uitvoeringsinspecties uitgevoerd. Uit infiltratiemetingen blijkt dat de luchtdichtheid van de ijshal perfect is. Schaatsers in Thialf zullen geen tegenwind ervaren.

Geluidbeheersing

Ten behoeve van de energiebesparing is een Low E plafond aangebracht. Uit geluidmetingen bleek dat dit plafond echter niet optimaal is voor de akoestische absorptie. De ijshal is daarom door DWA en Hacousto akoestisch gemodelleerd. Vervolgens zijn verschillende scenario´s doorgerekend en hieruit volgde het optimum tussen het aandeel en de locatie van de geluidabsorberende plafondplaten en de warmte reflecterende platen. Geluidabsorptie vindt plaats door het zwarte plafond boven de tribunes en door de grijze plafondstroken boven het middengebied. Het low E plafond bevindt zich vooral boven het ijs om de koudestraling van het ijsoppervlak te weerspiegelen. Uit geluidmetingen blijkt de ontruimingsinstallatie goed te verstaan, zowel voor een lege ijshal (meer galm) als een bezette ijshal (hoger geluidniveau door het publiek).

Er is geanalyseerd bij welke activiteiten wel en geen geluidoverlast te verwachten is in de kantoren, de persruimten, de hospitalityruimte en de algemene ruimten. Op basis daarvan zijn geluidisolerende en geluidabsorberende maatregelen toegepast. Ook zijn maatregelen toegepast om het installatiegeluid zover mogelijk te reduceren.