Metamorfose voor Huis voor Brabant

Het multifunctionele Provinciehuis van Noord-Brabant (gemeentelijk monument, ontwerp architect H. Maaskant) is verbouwd tot een duurzame, gastvrije en hoogwaardige werkomgeving met openbare functies in de onderbouw en ambtelijke functies in de hoogbouw. In het toekomstbestendige gebouw wordt op basis van Het Nieuwe Werken samengewerkt. In opdracht van de Provincie Noord-Brabant verzorgde DWA de complete advisering van de technische installaties (W, E en ICT/beveiliging), monitoring en advisering bij optimalisering WKO, uitvoeringsbegeleiding en kwaliteitsinspecties/commissioning.

De ruimtelijke compartimentering die in de loop van de tijd is ontstaan, is ontmanteld. De flexibiliteit steeg en de bezettingsgraad nam, in verband met Het Nieuwe Werken, toe. Installatietechnisch is hierop geanticipeerd door de klimaatinstallatie volledig behoefteafhankelijk te regelen, afhankelijk van de wisselende bezetting. Door diverse maatregelen is een verbetering van het binnencomfort gerealiseerd en zijn de energiekosten teruggebracht.

De transformatie van het gebouw vond gefaseerd plaats, zodat het gebouw en het interne proces konden blijven functioneren. Hiervoor zijn allerlei overgangsmaatregelen ontworpen en gebouwd waarbij brandveiligheid, verwarming, ventilatie, data en verlichting in bedrijf moeten blijven. De overlast voor de gebruikers en bezoekers is door stofkerende en akoestische voorzieningen tot een minimum beperkt.

  • Provinciehuis Brabant