Het besmettingsrisico voor COVID-19 taxeren en terugdringen

Bent u er zeker van dat uw kantoor goed geventileerd wordt? Kent u het risico van  besmetting als een besmet persoon meedraait in een vergadering van een uur? En hoeveel dit risico toeneemt als de vergadering twee uur of drie uur duurt?

Voor eigenaren, gebruikers, werkgevers, facilitair managers van kantoorgebouwen zijn dit actuele en relevante vragen. Het coronavirus geeft aanleiding om de ventilatie in kantoor, schoolgebouw of openbare ruimten goed op orde te hebben. Wetenschappelijke onderzoeken, zowel nationaal als internationaal, laten zien dat goede ventilatie noodzakelijk is om het risico op besmetting met virussen via aerosolen zo laag mogelijk te houden (zie hieronder). Ook Het RIVM en de WHO onderschrijven dit uitgangspunt.

Niet elk ventilatiesysteem voldoet echter aan deze eisen. Onze metingen en ons model voor risicotaxatie bieden u de noodzakelijke ondersteuning. Eerder ontwikkelde DWA een tool voor kerkgebouwen (zie Eerste Hulp Bij Ventilatie). Voor kantoren is de situatie echter weer anders: andere ruimten, typen activiteiten, aantallen personen enzovoort.

Wij beschikken over uitstekende tools en hoog gekwalificeerde medewerkers om u daarbij van dienst te zijn. DWA participeert in een werkgroep met universiteiten en wetenschappelijke instituten die onderzoek doen naar de samenhang tussen ventilatie en de verspreiding van virussen door aerosolen. De resultaten van deze wetenschappelijke studies hebben wij verwerkt in rekenmodellen waarmee we een risicotaxatie kunnen maken voor besmetting in een ruimte.