De energievoorziening van Nederland

Wij hebben onszelf geprikkeld om met elkaar en met een aantal van onze partners in het veld eens na te denken over ons werkveld in 2040. Dat ligt iets dichterbij dan 2050 en iets verder weg dan de vijf jaar die we gebruikelijk vooruitdenken in onze strategische plannen. 2040 ligt nog dichtbij genoeg om een aantal concrete beelden te kunnen uitwerken met de kennis die we nu al hebben.

We gaan daarbij in op vier elementen die ons bovengemiddeld bezighouden:

  1. Vraag en aanbod van energie; de beschikbaarheid, de modaliteit, de ordening en de manier waarop we daar mee omgaan;
  2. De impact die de energievoorziening heeft op de vormgeving van de ruimte;
  3. Sociaal-maatschappelijke consequenties van de manier waarop we met energie omgaan;
  4. De rol van de overheid.

Wat dan ontstaat is een visie op de energievoorziening in 2040. We treden daarbij soms wat buiten onze comfortzone, met hier en daar een voorzichtig wensdenken. Wel keren we steeds terug bij onze eigen leest, met ‘knagende vragen’ en een reflectie op onze eigen rol.

Download Visie 2040