Gebouwprestaties meten, vergelijken en realiseren

Inzicht in de prestaties van het vastgoed vormt een betrouwbare basis voor slimme investeringen en optimaal rendement. DWA geeft beleggingspartijen, investeerders en vastgoedontwikkelaars op basis van relevante data en benchmarks inzicht in de prestaties van vastgoed en vastgoedportefeuilles. Met dit inzicht weet u of het vastgoed optimaal zal renderen of welke investeringen of maatregelen er nodig zijn om het gewenste rendement te behalen.