Op grote en kleine schaal: duurzame energiesystemen

Om in 2050 de klimaat- en energiedoelstellingen te realiseren zijn duurzame energiesystemen nodig. Op grote en kleine schaal. Voor zowel individuele als collectieve gebruikers zullen hiervoor energiediensten ontwikkeld moeten worden die op grote schaal uitgerold moeten worden.