Energieakkoord

Nadat Nederland eind 2015 samen met 200 internationale deelnemers in Parijs het Klimaatakkoord heeft ondertekend, is de transitie naar een aardgasvrije economie in een versnelling geraakt. Nederland gaat stoppen met het stoken en koken op aardgas, zodat de opwarming van de aarde niet meer dan twee graden wordt.

De ambitie is om volledig aardgasvrij te zijn in 2050. Een forse opgave waarvoor veel innovatie, samenwerking en creativiteit nodig is binnen de warmtetransitie. De Energieagenda die minister Kamp begin december 2017 heeft gepubliceerd, geeft in grote lijnen aan hoe we tot het doel komen om in 2050 vrijwel geen CO2 meer uit te stoten.

Vanuit de markt komen veel vragen hoe deze transitie concreet gemaakt kan worden. Vanuit zowel onderzoekstrajecten als praktijktoepassingen heeft DWA in de afgelopen jaren ervaring met de transitieslag naar aardgasvrij opgedaan. Bovendien zijn er veel andere partijen die deze zoektocht samen met ons doen.

Verder heeft De Tweede Kamer op 25 januari 2018 ingestemd met het Wetsvoorstel voortgang energietransitie (Wet VET), waarbij de gasaansluitplicht voor nieuwbouw met een amendement is geschrapt. Los van het feit dat de wet daarmee nog niet in werking is – en nieuwbouw daarmee nog steeds op aardgas wordt aangesloten – is de volgende vraag wat het alternatief is en wat de consequenties zijn voor een gebied of voor toekomstige bewoners en gebruikers.

Afhankelijk van bijvoorbeeld de fase in de planvorming of de eigendomspositie van de te ontwikkelen nieuwbouwlocatie, hebben één of meer partijen huiswerk te doen. Dat kan zijn het vormen van een visie op of strategie voor de energievoorziening binnen een regio, een gemeente of een gebied, maar bijvoorbeeld ook een concreet warmteplan opstellen voor een ontwikkellocatie.

DWA helpt en ontlast de overheid (gemeenten, provincies en rijksoverheid) in een aantal rollen:

– Als adviseur;
– Als projectmanager;
– Als procesbegeleider.