Versneller van de verduurzaming

Provincies zijn in de energietransitie de hoeder van de ruimtelijke kwaliteit en bewaker van gemeente-overstijgende ontwikkelingen. Ook kunnen zij met hun financieringsinstrumentarium versneller van de verduurzaming zijn.