Uitspraken en beleid

Het rijk baseert zijn uitspraken en beleid op kennis en feiten die voor heel Nederland geldig zijn. Het doet daarbij uitspraken over haalbaarheid en betaalbaarheid, op basis waarvan regelingen en geldstromen vastgesteld worden.

Dat vraagt naast specifieke kennis, en afstemming daarover tussen verschillende ministeries, om concrete cases. Alleen op die manier weet een departement of een maatregel doel treft.