Ambities vertalen naar werkbare concepten

Als partner van de projectontwikkelaar vertalen wij ambitie en PvE naar technische oplossingen passend binnen het budget. Dit kan een traditionele projectontwikkeling zijn waar op basis van PvE en budget een vertaling gemaakt moet worden naar een installatieconcept. Dit kan ook zijn in de vorm van participeren in tenders waar een huurder gecontracteerd wordt voor een nieuwe ontwikkeling.