Sportaccommodaties en zwembaden stellen hoge eisen aan uitstraling, veiligheid en comfort. Ook het onderwerp energie vraagt om bijzondere aandacht. Zwembaden zijn grootverbruikers van energie: een optimale energiehuishouding is onmisbaar.