Duurzaamheid werkend maken!

De verduurzaming van de gebouwde omgeving gaat een grote bijdrage leveren aan het realiseren van de CO2-doelstellingen. De warmtetransitie vraagt een actieve aanpak van overheden, het bedrijfsleven en consumenten. Onze focus ligt daarbij op de verduurzaaming van gebieden en op de vastgoedportefeuille.  Wij maken werk van de hele keten: van visievorming tot aan exploitatie.