Integrale aanpak

De gebouwde omgeving kan en moet een grote bijdrage leveren aan het realiseren van de CO2-doelstellingen. Het behalen van deze doelen vraagt echter wel een nieuwe houding van overheden, het bedrijfsleven en consumenten. Met name bij verduurzamingsvraagstukken op gebiedsniveau (woonwijken, bedrijventerreinen, onderwijscampussen, etc.). Samenwerking tussen publieke en private partijen op verschillende niveaus en een integrale aanpak zijn hierbij noodzakelijk.