Samen op weg naar duurzame warmte

Een van de belangrijke bouwstenen bij de energietransitie is de ontwikkeling van collectieve duurzame warmtevoorzieningen. Gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, VvE’s, netbeheerders, exploitanten; ze spelen alle een rol bij de totstandkoming van duurzame warmtevoorzieningen. In de bestaande bouw zijn het veelal gemeenten die samen met woningcorporaties en andere partners zoeken naar mogelijkheden om duurzame warmtenetten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de inzet van aquathermie. DWA is al tientallen jaren bij deze ontwikkelingen betrokken.