Duurzame energievoorziening: nu en in de toekomst

Duurzame gebiedsontwikkeling is de integrale opgave waarin energie(transitie), klimaatadaptatie, circulair bouwen, mobiliteit en bereikbaarheid en infrastructuur samenkomen. Met een blik op de toekomst kijken we daarnaast naar ‘zachte factoren’ zoals demografische ontwikkelingen, veranderende gebruikersbehoeften en het sociale profiel van een gebied.

DWA kijkt daarbij in het bijzonder naar de energievoorziening van de toekomst; warmtebronnen, infrastructuur, warmtebehoefte en de manier waarop het energiesysteem ontwikkeld, georganiseerd en gefinancierd kan worden.

Integrale aanpak op het snijvlak van organisatie, financiering en techniek

Ambities op allerlei verschillende beleidsterreinen komen bij elkaar als het gaat om toekomstbestendige gebieden, nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen, inbreidingslocaties en grootschalige renovatie. DWA werkt al ruim drie decennia op het snijvlak van techniek, organisatie en financiering en zet daarbij als procespartner parallel in op draagvlak, kennisdeling en eigenaarschap.

We doen dat op basis van een integraal en duurzaam ontwikkelbeeld, dat we voor opdrachtgevers ontwikkelen, of dat we met partners gaan realiseren. Dat doen we op basis van onze kennis van de gehele warmteketen en onze technische kennis van duurzame energieconcepten, en op basis van onze kennis op alle mogelijke soorten van gebouwen en bebouwing: van woningen tot utiliteit, van multifunctionele accommodaties tot cultuurhistorisch erfgoed. Aantoonbare voorbeelden uit de praktijk zijn EnergieRijk Den Haag en Food Center Amsterdam.