Transitievisie warmte

Een van de stappen op weg naar aardgasvrij is het opstellen van een ‘Transitievisie Warmte’. Elke gemeente stelt die de komende tijd op, uiterlijk in 2021. Deze visie biedt enerzijds duidelijkheid; aan bewoners, ondernemers, investeerders en nog veel meer partners in de gemeente. Anderzijds geeft de visie handvatten voor concrete actie. Idealiter sluit de transitievisie aan op de ‘Regionale energiestrategie (RES)’. De transitievisie komt tot stand in samenspraak met een groot aantal actoren en kan na een zorgvuldig proces rekenen op breed draagvlak. Een mooie springplank om als volgende stap aan de slag te gaan met Wijkuitvoeringsplannen.