Een heldere visie op de gebouwenvoorraad

Vastgoedeigenaren hebben de opgave om hun vastgoedportefeuille te verduurzamen. DWA ondersteunt partijen bij dit vraagstuk door de huidige situatie inzichtelijk te maken en vervolgens een transitieplan te maken voor de verduurzaming. De EU Taxonomie is een belangrijk instrument waarmee de Europese Unie haar klimaatdoelen van 2050 wil behalen. Het verplicht vastgoedbeleggers – in de vorm van wet- en regelgeving – uit te leggen welke vastgoedinvesteringen duurzaam zijn.