Een heldere visie op de gebouwenvoorraad

Vastgoedeigenaren hebben de opgave om hun vastgoedportefeuille te verduurzamen. DWA ondersteunt partijen bij dit vraagstuk door de huidige situatie inzichtelijk te maken en vervolgens een transitieplan te maken voor de verduurzaming.