Mogelijkheid voor gasloze gebieden

Bij veel gemeenten staan warmtenetten hoog op de agenda. Het is een van de mogelijkheden om gasloze gebieden te realiseren. Belangrijk is natuurlijk dat gebruik gemaakt wordt van goede (rest)warmtebronnen.