Transitie blijft in beeld

Wij danken alle gemeenten die met ons contact hebben opgenomen voor het delen van hun kennis en het actueel houden van de Warmtetransitie Monitor in de afgelopen jaren! 

Warmtetransitie Monitor verplaatst!

Eind 2021 moeten alle gemeenten een Transitievisie Warmte klaar hebben liggen. DWA bracht sinds maart 2019 in kaart hoe ver de Nederlandse gemeenten waren in de warmtetransitie en deelde deze resultaten in de Warmtetransitie Monitor. De afgelopen jaren actualiseerden wij de Warmtetransitie Monitor regelmatig, zodat gemeenten konden zien waar zij staan en vooral: van elkaars aanpak kunnen leren. Inmiddels zijn we al vol aan de slag met Wijkuitvoeringsplannen (WUP) voor diverse gemeenten.

Zoals aangekondigd in het Klimaatakkoord is een soortgelijke tool inmiddels opgepakt door het Expertisecentrum Warmte (ECW). De taak van onze Warmtetransitie Monitor zit er dus op en wij hebben deze offline gehaald. Voor een actueel overzicht verwijzen wij u dan ook graag naar de RVO website. Indien u vragen heeft over de kaartlagen of over het gebruik van deze viewer dan kunt u mailen naar data@rvo.nl.